12.08.2022

Grønne busser: Nye anbefalinger fra DPT

På baggrund af de seneste 24 måneders erfaringer med udbud af grøn bustrafik har DPT opdateret sine anbefalinger. Timingen er vigtig, så man udnytter den eksisterende busflåde bedst muligt og alle parter har god tid i udbudsprocessen. Funktionsudbud og kontrakttildeling på baggrund af flere kriterier er også en del af anbefalingerne.


I juni 2020 udgav Dansk PersonTransport sine anbefalinger om udbud af grøn bustrafik. I de seneste 24 måneder har branchen høstet mange erfaringer samtidig med at teknologi og omkostninger har flyttet sig. Det giver nu anledning til en opdatering af anbefalingerne.

Ifølge DPT har transitionen til grønne drivmidler i den kollektive trafik overordnet været en succes takket været god timing af udbuddene og den nødvendige justering af udbudsvilkårene. “Vores anbefalinger indikerer langt hen ad vejen, at kommuner, regioner og trafikselskaber på deres vegne skal følge den taktik og de principper, de har fulgt hidtil. Jeg synes godt at sektoren kan klappe sig på skuldrene og sige, at vi har leveret, men der er ingen grund til at hvile på laurbærrene. I øvrigt skal vi være opmærksomme på de forhold, der kan true den grønne omstilling,” fortæller Lasse Repsholt, sektorchef i Dansk PersonTransport.

Her peger DPT på følgende risici i horisonten :

1) Der er risiko for, at staten ikke i tiltrækkelig grad understøtter omstillingen med de ramme rammer i forhold til:

  • Et fælles ansvar for finansieringen af de investeringer, omstillingen nødvendiggør. Coronakrisen sætter stadig spor i passagertal og billetindtægter, der gør denne opgave ekstra  vigtig.
  • Afgiftsforhold for de miljø- og klimavenlige drivmidler og teknologier.
  • Fysisk infrastruktur til busser og energi, der sikrer den bedst mulige drift og fremkommelighed.

2) Ressourcespild hvis omstillingen fører til, at eksisterende ressourcer ikke anvendes fuldt ud i overgangsperioden.

3) Manglende sammenhæng mellem mobilitets- og klimapolitikken, hvis omstillingen af bustrafikken ikke understøttes af en national og lokal indsats for, at vi transporterer os mere bæredygtigt og en kraftig og målrettet indsats for at opnå passagervækst.

“På landsplan synes vi ikke, at Infrastrukturplan 2035 målrettet underbygger en grøn omstilling af vores transport. På lokalt og regionalt plan savner vi også en stærkere integration af potentialerne for CO2-reduktion ved grøn omstilling, passagervækst og mere bæredygtig mobilitet i kommunernes klimahandlingsplaner. I gennemsnit stammer 13 % af kommunernes udledning af drivhusgasser fra personbiltrafikken (op til 30% i nogle kommuner red.), og kommunerne synes ikke at gennemføre tiltag, der effektivt griber fat om dette,” afslutter Lasse Repsholt.

www.buss22plus.dk – Anbefalinger til udbud af grøn bustrafik