21.04.2022

Grøn skattereform er nødvendig, men må ikke stå alene

Det er en bunden opgave at reducere CO2-udledningen. Derfor er regeringens oplæg til en grøn skattereform også nødvendig, men må ikke stå alene, så det blot bliver en øgede skat til Dansk PersonTransports medlemsvirksomheder.


Regeringen foreslår i sit nye udspil at hæve CO2-afgiften til 750 kroner pr. ton CO2. Den skal stige gradvist fra 2025 frem mod 2030. En CO2-afgift skal ifølge Skatteministeriet give danske virksomheder et stærkt incitament til at omstille sig til mindre klimabelastende produktion og samtidig sikre stabile og langsigtede rammer for omstillingen.

Mange af Dansk PersonTransports medlemmer har inden for de seneste år taget store skridt mod en grøn omstilling. Omstillingen har været drevet af offentlige udbud, regulering på anskaffelse af køretøjer og egne initiativer og målsætninger. Men der er også medlemmer af DPT, for hvem omstillingen ikke er så let og hvor en øget skat ikke i sig selv vil være incitament til at omstille virksomheden. Det drejer sig fx om de turistbusforretninger, hvor der ikke findes grønne køretøjer, der kan anvendes i driften eller som er væsentlig dyrere end en konventionel bus. Udviklingen går i den rigtige retning, men bør understøttes af incitamenter, som fx tilskud til indkøb af grønne busser og puljer til etablering af lade- og tankfaciliteter.

”I Dansk PersonTransport er det vigtigt, at vores medlemmer kan følge med i den grønne omstilling og vi hele tiden sikrer, at der er incitamenter og initiativer, der kan understøtte omstillingen. Derfor er det også nødvendigt, at en skat på CO2 ikke står alene men indfases sammen med andre initiativer. Ellers vil det netop kun være en øget skat, som rammer vores medlemmers konkurrenceevne, siger Michael Nielsen, adm. direktør

Regeringens oplæg til grøn skattereform skal forhandles med partierne i Folketinget og kan læses her: