15.04.2024

Grøn Fond overser bussernes udfordringer

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget en ny Grøn Fond, som bl.a. betyder, at dieselafgiften stiger med 0,5 kroner fra den 1. januar 2025. Det vil ramme busbranchen hårdt. Alligevel er busserne helt overset i aftalen, hvilket vækker undren hos Dansk PersonTransport.


I den nyligt vedtagne Grøn Fond, som er støttet af et bredt flertal i Folketinget, er der afsat ca. 5 milliarder kroner til forskellige grønne initiativer. Disse initiativer omfatter blandt andet en stigning i dieselafgiften på 0,5 kroner fra 1. januar 2025.

Pakken indeholder derudover en række tiltag til at støtte godsvognmænd i den grønne omstilling, men er helt blottet for initiativer målrettet omstilling af busserne, som også bliver hårdt ramt af en stigende dieselafgift.

Vi står med en kollektiv bustransport, hvor kommunerne allerede er hårdt presset på økonomien, og her er det væsentligt at kommuner og regioner bliver kompenseret for den stigende dieselafgift en til en fra Statens side, så vi kan opretholde og styrke den kollektive trafik som et attraktivt alternativ for flere. Alternativet vil være en fordyrelse, der kommer til at have en negativ virkning på den kollektive trafik betjening af borgerne i de danske kommuner og regioner.

Dansk PersonTransport har også længe efterspurgt en politisk plan for omstillingen af de danske turistbusser, hvilken den nye aftale ikke adresserer, og det vækker en del undren i Dansk PersonTransport.

Turistbusserne, som godt nok kun udgør en mindre del af transportsektorens samlede udledning, men som spiller en kritisk rolle i samfundet i forhold til bl.a. kørsel af skolebørn, skovbørnehaver og foreningskørsel i hele landet. Dieselafgiften vil nu gøre den her kørsel dyrere, uden at man kommer med en plan for, hvordan busserne skal omstille sig.

Bussen er i dag et grøn et grønt alternativ takket være deres evne til at transportere mange personer effektivt, men turistbusserne står over for store udfordringer i omstillingen til nulemissionskøretøjer. Derfor er vi i Dansk PersonTransport nervøse for, at stigningen i dieselafgiften vil medføre, at man flytter passagerer fra busserne og over i personbiler.

Udfordringerne med at omstille busserne er todelt: Nulemissionsbusser er væsentligt dyrere end konventionelle busser, og der mangler tilstrækkelig infrastruktur, som opladningsstationer på de ruter, som turistbusserne kører langs.

Vi fortsætter med at appellere til, at politikerne tager busbranchens bekymringer alvorligt i kommende politiske forhandlinger, så vi kan få sat skub i den grønne omstilling også af turistbusserne. Det vil ikke kun gavne klima og miljø, det vil også styrke den samfundsmæssige værdi, som busserne tilbyder hver dag.