grøn omstilling

|16.04.2020

Grøn erhvervstransport: omlægning af rabatter over Storebælt

Et bredt politisk flertal har besluttet at omlægge rabatterne til erhvervstransport over Storebælt, så kun de mest miljøvenlige køretøjer får rabatterne. Dansk PersonTransport mener, at busser helt bør fritages i en periode


Fra d. 1. oktober 2020 vil alle erhvervskøretøjer uafhængigt af omsætning få 13 % i rabat over Storebælt, hvis de som minimum opfylder Euronorm VI. Alle andre rabatter frafalder. Det er et bredt politisk flertal (regeringen, RV, SF, V, DF, K og LA) blevet enige om.

Det vil sige, at den omsætningsbestemte rabat, der kan være op til 10 %, som erhvervskøretøjer hidtil har kunnet benytte sig af, når de kører over Storebælt, frafalder. For at fremme grøn erhvervstransport vil rabatten på 13 % gives til alle grønne erhvervskøretøjer, står der i udmeldingen. 

Det er vigtigt, at der løbende kommer initiativer, som kan understøtte en samlet grønnere transport, hvilket Dansk PersonTransport støtter, men gør samtidigt opmærksom på, at det nye forslag kunne have fået en større klimagevinst, hvis man samtidigt fremmede bustransporten over Storebælt.

Fremme bustrafikken

Bustrafik er som udgangspunkt en grønnere løsning i forhold til f.eks. at tage egen bil, og man kunne støtte denne transportform, mens man samtidigt hjalp en branche presset af coronakrisen ved f.eks. at fjerne broafgiften for busser indtil næste turistsæson.

”Noget, der virkeligt kunne sikre et grønnere aftryk, var, hvis der også her arbejdes hen imod at sikre, at danskerne tager den kollektive transport og dermed også bussen over Storebælt. Vi foreslår derfor, at broafgiften for busser over Storebælt fjernes (og gerne fra Euronorm IV og op), indtil næste turistsæsonen sætter ind i april 2021. Dette vil få flere til at vælge den klimavenlige bustransport i stedet for at tage egen bil og vil også give busbranchen et meget nødvendigt boost oven på coronakrisen,” siger Michael Nielsen.