21.04.2022

Grøn bustrafik er ikke kun elbusser

Mange busselskaber er ISO 14001 certificerede, hvilket sikrer et konstant og vedholdende fokus på miljøforhold i alle dele af bustrafikken. DPT har afholdt kursus i ledelsesstandarden.


Grøn bustrafik er ikke kun elbusser. Flere af DPT’s medlemsvirksomheder er miljøcertificerede efter standarden ISO14001 og her forholder man sig til alle aspekter af miljøforhold og miljøpåvirkninger. Formålet er at beskytte mod negative miljøpåvirkninger og opnå økonomiske eller driftsmæssige fordele ved at implementere miljømæssige fornuftige alternativer.

Ni kursister fra seks forskellige virksomheder var på DPT’s kursus i ISO 14001 Miljøledelse i Køge. Der var kyndig undervisning fra Mette Heide (Miljøingeniør og Lead Auditor) og Preben Hansen (Maskiningeniør og Lead Auditor) og et intenst undervisningsforløb med løbende opgaveløsning og diskussion. Torsdag den 19. maj 2022 er der kursus om arbejdsmiljøledelse (ISO 45001), der er nært beslægtet. Kurset finder sted i Køge og der er stadig et par ledige pladser.

Tak til alle deltagere for opbakningen og tillykke med velgennemført kursus.

Fra venstre mod højre:

Merete Vestergaard, Umove

Preben Hansen, QHSE Consult

Stine Mikkelsen, Todbjerg Busser

Mette Heide, QHSE-group

Katja Rasmussen, Umove

Jens Christiansen, Nobina Danmark

Kim Koefoed-Larsen, Umove

Henrik Westh, Vikingbus A/S

Mads Vejen, De Blaa Omnibusser A/S