24.02.2023

Godt nyt for turistbuschauffører i EU

Flere af de store turisme- og transportorganisationer opfordrer nu EU-Kommissionen til at bakke op, om særlige køre- og hviletidsregler for busrejser i EU.


I øjeblikket er turistbuschauffører underlagt de samme regler om tilrettelæggelsen af deres køre- og hviletid, som lastbilchauffører. Dette er tilfældet til trods for mange forskelle mellem de to brancher.

I et brev til EU-kommissæren for transport har organisationerne IRU, European Travel Agents & Tour Operators in Europe Association og European Tourism Association, opfordret EU-Kommissionen til at støtte et forslag, der har til formål at genoprette ​​busturismen, ved at indføre skræddersyede køreregler for buschauffører. Forslaget kommer i kølvandet på Covid-19, hvor busturisme var en af de hårdest ramte sektorer, blandt andet på grund af rejserestriktioner og lav efterspørgsel i tiden efter.

IRU EU Advocacy Director Raluca Marian, er citeret for følgende udmelding i forbindelse med sin henvendelse til EU: “Målrettede og specifikke køre- og hviletidsbestemmelser inden for busturisme vil give chauffører mulighed for bedre at reagere på situationer under deres ture, samtidig med at de i væsentlig grad reducerer stress genereret af regler, der er uegnede til bustransport, hvilket påvirker både passagerer og chauffører negativt,”.

I Dansk PersonTransport bliver initiativet taget i mod med åbne arme:

”Der er brug for særskilte køre- og hviletidsregler for turistbuschaufførerne, som i langt højere grad tager hensyn til vognmændenes og chaufførernes hverdag. I dag er vi underlagt de samme regler som godstransporten, og det dur ikke. Vi har derfor igennem lang tid brugt mange kræfter på at presse Europa-Kommissionen bl.a. gennem IRU, og det er nu vores håb, at Kommissionen i nærmeste fremtid vil fremsætte et forslag til nye regler, så vi kan få skruet køre- og hviletiden sammen på en langt mere hensigtsmæssig måde” udtaler Sektorchef  i DPT, Jens Hvid Bang.

Læs mere om forslaget her.