24.01.2022

Gode takter i ny aftale der giver seniorer incitament til at arbejde mere

Et flertal i Folketinget er enige om afskaffelsen af modregning af egen arbejdsindtægt, og håber dermed at mindske chaufførmangel gennem medarbejderfastholdelse.


Dansk PersonTransport ser gode muligheder i ny aftale, der afskaffer modregningen af seniorernes egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg. Det vil eksempelvis sige, at for en pensionist vil arbejdsindkomsten ikke længere blive modregnet i folkepensionen, når arbejdsindkomsten overstiger de 122.000 kroner, som det er tilfældet i dag. Derudover afskaffes modregningen af partnerens arbejdsindkomst, hvilket også vil øge seniorers incitament til at blive i arbejde.

I persontransport-branchen har mange chauffører nået en alder hvor de har mulighed for at gå pension. Men mange seniorer i branchen ønsker ikke nødvendigvis en pensionisttilværelse på fuld tid, men derimod at holde fast i deres arbejdsliv en tid endnu. Og vognmændene der i udpræget grad mangler chauffører, vil hellere end gerne holde fast i deres grå guld. Dansk PersonTransport skønner, at cirka 2.000 medarbejdere, cirka 15 pct. blandt buschaufførerne har nået pensionsalderen (65 år) eller derover. Derfor ser Dansk PersonTransport positivt på aftalen, der hvis der kan findes flertal for den, vil give seniorerne et stærkt incitament til at arbejde mere, og dermed kan bidrage til at løse en del af udfordringen med chaufførmanglen i sektoren.

”Det gælder den lille tur med taxaen, skolebussen med ungerne om morgenen og eftermiddagen, weekendturene, ferieafløsningen og om at tage fra med opgaverne, når højsæsonen sætter ind. De erfarne medarbejdere, der har nået pensionsalderen men alligevel har lyst, kræfter og evner til at holde fast i de spændende opgaver og udfordringer i chaufførjobbet er meget værdifulde for vore medlemmer,” udtaler Michel Nielsen, direktør Dansk PersonTransport.

Dansk PersonTransport forventer, at udfordringen med chaufførmangel vil vise sig med fuld kraft til foråret, når Corona-smitten er løjet af og turister og grupper skal ud at køre igen. Derfor er det ærgerligt, at tiltaget først står til at træde i kraft fra 1. januar 2023 og dermed ikke kan gavne branchen lige nu og her.

Aftalen kan læses her (side 8 og 9)