Coronavirus

|28.08.2020

God aftale om fortsatte hjælpepakker

Fredagens aftale er godt nyt for Dansk PersonTransports medlemmer. Kompensationsordningen fra juli-august forlænges til 31. okt. med automatisk forlængelse, hvis restriktionerne fortsætter. En mindre lempelse gør det lettere at søge om kompensation pga. grænselukninger og rejsevejledninger.


Fredag eftermiddag har regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet indgået en aftale om fortsat hjælp til de dele af erhvervslivet, som er hårdest ramt af corona-restriktionerne.

Det er godt nyt for Dansk PersonTransports medlemmer, at kompensationsordningen fra juli-august forlænges i første omgang frem til 31. oktober, men samtidig med en automatisk forlængelse frem til 31. december, hvis de nuværende restriktioner fortsat gælder ved udgangen af oktober.

Desuden sker der umiddelbart en mindre lempelse i forhold til kompensationsordningen for juli-august, som vil gøre det lettere at søge ordningen for de virksomheder, som har lidt tab på grund af coronarestriktionerne f.eks. grænselukningerne eller rejsevejledningerne. Det er vi i Dansk PersonTransport godt tilfredse med, da en stor del af vores medlemmer er hårdt ramt netop af, at der ikke er events, at udenlandske turister ikke kommer til Danmark, og at danske turister stadigvæk ikke rejser.

I aftaleteksten omtales en ordning for kompensation til mindre selvstændige, men det er uklart, hvorvidt taxi- og busbranchen kan drage nytte af den del. Det vil vi få afklaret de kommende dage.

Aftaleparterne skal nu danne sig et billede af udfordringerne i de hårdest ramte brancher. Dansk PersonTransport vil fortsat være en aktiv spiller i den videre proces, så persontransportbranchen kan blive hørt bedst muligt.