03.02.2023

Genopretningsprojekt af Churchillparken fra februar til september 2023

Københavns Kommune vil fra februar til september 2023 gennemføre et genopretningsprojekt af Churchillparken, hvor der skal laves nyt fortov på begge sider af vejen og etableres et nyt slidlag på kørebanen.


Kommunen starter op den. 10 februar 2023 og regner med at være færdige den 15. september 2023. Der vil blive opsat omkørselsskilte i perioden.

Det vil være muligt for busser, herunder open-top- og turistbusser at køre igennem Churchillparken og afsatte turister i perioden med undtagelse af den periode, hvor der skal etableres et nyt slidlag på kørebanen.

Det er Københavns Kommunes forventning, at etableringen af et nyt slidlag vil ske i august 2023.