Offentlig kørsel

|19.10.2018

Gennemsigtighed ved kontroludbud skal sikres

Økonomi- og Indenrigsministeriet lægger op til en revision af reglerne for kontrolbud ved kommunale og regionale udbud. Danske Busvognmænd er positive, men understreger, at lovsættet bør sikre hurtig opfølgning på vundne kontrolbud for at sikre størst mulig gennemsigtighed og reaktionshastighed.


Økonomi- og Indenrigsministeriet har sendt et lovforslag i høring vedrørende revision af reglerne for kontrolbud. Den foreslåede bekendtgørelse skal sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører ved at sikre større åbenhed og stærkere opfølgning på kommunale og regionale kontrolbud.

Det skal bl.a. ske ved at kommuner og regioner forpligtes til at underrette forbigåede tilbudsgivere og krav om en opfølgning, der skal forelægges kommunalbestyrelserne eller regionsrådet.

Imødeser større gennemsigtighed
Hos Danske Busvognmænd er man tilfredse med, at der sættes fokus på området:

”Det er vores erfaring på baggrund af de kontrolbud, der er foretaget af kommuner i forbindelse med kommunale udbud af kørselsordninger, at en styrkelse af regelgrundlaget er velbegrundet,” forklarer sektorchef i Danske Busvognmænd, Lasse Repsholt. ”Vi ser dog gerne at det bliver præciseret i lovgivningen at udbudsgiver også er forpligtiget til at informere forbigåede tilbudsgivere om andre forhold ved vurderingen af tilbuddene, end de der indgår i tildelingsmodellen. Derudover bør lovgivningen sikre, at der ikke går mere end 12 måneder inden den nødvendige opfølgning igangsættes, så man er sikker på, at kontrolbuddet rent faktisk levede op til forventningerne.”

Vejledning i samarbejde med branchen
Lasse Repsholt glæder sig derudover over at ministeriet i samarbejde med erhvervsorganisationer, KL og Danske Regioner, udarbejder en ny og forbedret vejledning til kommuner og regioner til ”det gode kontrolbud”.

”Vi har allerede tilkendegivet vores interesse for projektet og forventer at blive inviteret med til det videre arbejde,” udtaler Lasse Repsholt.

Danske Busvognmænd har ad flere gange kritiseret uigennemskuelige og forfejlede kontrolbud af kørselsordninger i bl.a. Roskilde Kommune. Læs evt. mere her.

I Horsens Kommune blev i 2017 også gennemført et kontrolbud, hvor Danske Busvognmænd kunne konstatere et stort behov for at få detaljerne og forudsætningerne for kommunens kontrolbud frem i lyset. Læs evt. mere her.

Fakta: Kontrolbud
En ordregivende myndighed (f.eks. en kommune eller region) kan vælge at gennemføre et udbud, hvor såvel eksterne tilbudsgivere (f.eks. busvognmænd) som myndighedens egen driftsafdeling (f.eks. kommunens kørselsafdeling eller brandvæsen) afgiver bud, med henblik på at vurdere, om det bedre kan betale sig at udføre opgaven selv. Det interne bud vil i en sådan proces teknisk set ikke være at betragte som et tilbud i udbudsreglernes forstand, men et såkaldt “kontrolbud”.

Læs evt. mere på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside.