17.03.2023

Generalforsamling i Kreds 3 2023

Medlemmerne i kreds 3 havde mange spørgsmål til Socialdemokratiets transportordfører Thomas Jensen, da han besøgte generalforsamlingen hos Ejner Hessel i Roskilde.


Transportordfører Thomas Jensen kom med stor ros til branchen for dens indsats i den grønne omstilling, og satte gang i den politiske debat med et oplæg om persontransportens politiske fremtidsudsigter. Her kom Thomas blandt andet også ind på den kommende evaluering af taxiloven – herunder hvordan taxibetjeningen af landdistrikterne kan håndteres, hvor han opfordrede til at branchen kom med input til løsninger.  De diplomatiske og handelsmæssige forbindelser til Kina fyldte desuden både under oplægget og under spørgerunden.

Under den politiske debat var der især spørgsmål til europæisk produktion af elbusser og kontrol med cabotagekørsel. Thomas opfordrede medlemmer til at invitere ham selv og sine kollegaer i transportudvalget på virksomhedsbesøg, og udviste stor interesse for at høre medlemmers forslag til at løse de aktuelle brancheudfordringer.

Chaufførmangel og lovgivningsarbejde var gennemgående temaer for beretningerne fra de fire sektorer, hvorefter der var valg til hhv. kreds- og sektorbestyrelser, som blev afviklet uden kampvalg.

Følgende medlemmer blev valgt:


Valg af Kredsrepræsentant til Hovedbestyrelsen:

Poul Anchersen, Anchersen A/S

 

Valg af medlemmer til sektorudvalgene og suppleanter:

– Turistsektoren:

Mathias Andersen, Anchersen-Fladså Turist

Thomas Klüver Wandahl, VIKINGBUS

Carsten Andersen, Lyngby Turistfart (1-årig periode)

– Rutesektoren:

Bram Lauwers, Nobina (1-årig periode)

Ib Gregers Boers, DITOBUS

John Vestergaard, VIKINGBUS

– Taxisektoren:

Vibeke Wolfsberg, Dantaxi

Henrik Neumann-Petersen, Næstved Taxi

– Offentlig kørsel:

Mogens Petersen, VIKINGBUS

Mohamad Majoub, DPT Flextransport

 

Med kredsgeneralforsamlingen i Roskilde slutter vores tur rundt i landet for denne gang. Endnu engang tak til Ejner Hessel og Daimler Buses for tre vellykkede arrangementer.