buschauffører

|27.05.2020

Genåbning af den kollektive trafik: Hvordan beskytter vi chaufføren?

I takt med at samfundet åbnes op, er der øget fokus på chaufførernes situation - hvordan beskytter vi chaufføren mod smitte?


Det danske samfund åbnes op i disse dage og måneder. Den generelle opfordring til passagererne om at undgå den kollektive trafik gælder ikke længere, og det betyder også, at vi gradvist får passagererne tilbage i busserne. Vi er optagede af, hvordan denne proces skal foregå, uden at passagerer og medarbejdere udsættes for unødig smitterisiko. Der er i den forbindelse særlig opmærksomhed på buschaufførerne.

Siden coronakrisens udbrud har der været opmærksomhed om chaufførernes situation, hvor det på et forholdsvist tidligt stadie blev besluttet, at fordørene skulle holdes lukkede, og chaufførområdet afspærres, så chaufføren dermed kunne arbejde isoleret fra bussens passagerer. Samtidig blev der – som en nødvendig konsekvens – lukket for salget af kontantbilletter i busserne.

Det er forventningen, at nogle af de forholdsregler, der blev taget i midten af marts, gradvist skal justeres. Transportministeren meddelte 14. maj 2020 på baggrund af udviklingen og en sundhedsfaglig vurdering, at man kunne udnytte mere af bussernes kapacitet og blandt andet kunne overveje indstigning af fordørene. Indtil videre er opfordringen fortsat, at der ikke sker personligt salg af kontantbilletter i busserne. Læs mere om det her: https://www.trm.dk/nyheder/2020/flere-rejsende-i-den-kollektive-transport/

Hos Dansk PersonTransport er man derfor opmærksom på udsigten til en forestående genåbning og herunder, hvordan det sker på en måde, der også værner om chaufførernes tryghed og sundhed. ”Vi skal være opmærksomme på nye tal fra Statens Serum Institut, der viser, at medarbejdere i transport har relativt flere, der testes positive med coronavirus end andre faggrupper. Det underbygger, at vi skal udvise stor agtpågivenhed, når vi begynder at åbne op for flere passagerer i den kollektive bustrafik,” udtaler sektorchef Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport.

Hos Dansk PersonTransport har vi en klar forventning om, at flere af de gode initiativer, der allerede er sat i gang, som minimum for at sikre passagerernes og chaufførens sundhed skal fastholdes et godt stykke tid endnu, det gælder bl.a.:

  • Fortsat krav om ekstra rengøring af busserne.
  • Fortsat begrænsning af passagertallet og kapaciteten i busserne (om end på et højere niveau end før).
  • Information og nudging til passagererne generelt om rengøring, afstand, hygiejne samt sikker og hensynsfuld adfærd ift. både medpassagerer og chauffører.
  • Give chaufførerne adgang til personlige værnemidler hvor det er ønsket og relevant.

Derudover mener vi, at man skal være opmærksom på, at mange yderligere initiativer kan komme på tale i takt med genåbningen af den kollektive trafik, eksempelvis:

  1. Kontrolleret genåbning af fordørene under nærmere betingelser. F.eks. ved kun at åbne den ene af to fordøre og opretholde forbuddet for passageren mod (i øvrigt) at opholde sig i arealet ved siden af og bagved chaufføren.
  2. Undersøgelse af om yderligere værnemidler hos chaufføren (ansigtsmasker, visirer, handsker og sprit) og/eller ændret brug af dem kan være relevant.
  3. Brug af erfaringer fra andre lande, hvor ansigtsmasker er påbudt hos passagererne i den kollektive trafik, og hvad det kan betyde for såvel passagerernes som chaufførens smitterisiko.
  4. Muligheden med montering af fysisk afskærmning i busserne sammenlignelig med de afskærmninger man blandt andet ser brugt ved skranker og kasseapparater i supermarkeder og detailhandel.
  5. Muligheder og forholdsregler i forhold til, hvordan bussens øvrige ind- og udgange kan anvendes til at sikre hensigtsmæssigt flow og mulighed for check-in m.m. kan foregå.

”De tiltag, vi gennemfører i branchen, skal være rimelige, behørigt begrundede og relevante. Vores udgangspunkt som branche er derfor også – som det har været tilfældet hidtil – at det er sundhedsfagligt begrundede retningslinjer og opfordringer fra transport- og sundhedsmyndighederne, der skal være styrende. Vi følger derfor udmeldingerne løbende og er også parate til en dialog med trafikselskaberne om emnet,” forklarer Lasse Repsholt. ”

“DPT har etableret en indkøbsaftale for medlemsvirksomhederne i lang tid kunnet erhverve forskellige værnemidler via foreningen. I øjeblikket er vi også ved at kortlægge mulighederne for at montere fysisk afskærmning af chaufførerne i busserne, som 3F har udtrykt ønske om. Det er vanskelig og tidskrævende opgave med komplikationer i forhold til udsyn, trafiksikkerhed, godkendelser og arbejdsmiljø, og den lader sig helt sikkert ikke løse fra den ene dag til den anden. Derfor vil vi gerne være på forkant, hvis det skulle vise sig at være et tiltag, man beslutter sig til at indføre helt eller delvist i den kollektive bustrafik,” afslutter Lasse Repsholt.