Taxikørsel

|18.07.2018

Gældende praksis

Læs Dansk Taxi Råds svar på aktuelle spørgsmål omkring ny taxilov.


Dansk Taxi Råd har på det seneste fået et par spørgsmål omkring status vedr. forvaltning af reglerne i den nye taxilov. Læs svarene nedenfor:

1: Hvad der sker med salg af trafik/kørebøger, når kommuner overdrager tilsynsforpligtelsen?

Svar: En kommune, der har overdraget tilsynsforpligtelsen på taxiområdet til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er ikke længere forpligtet til at sælge trafikbøger. Hvis kommunen som en service over for vognmændene i området fortsat ønsker at sælge trafikbøger, har kommunen mulighed for det, herunder for at opkræve det fastsatte gebyr.

Vognmændene henvises i øvrigt til at købe trafikbøger hos de virksomheder, der fremstiller disse. For øjeblikket er det Dafola og Kommuneforlaget.

På taxilov.dk er der oplysning herom. Læs mere via dette link.

2: Om undtagelsen om, at der indtil videre ikke gives bøder til chauffører, som har gennemført kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, og som har en ansøgning om chaufførkort under behandling i styrelsen, stadigvæk er gældende.

Svar: Sagsbehandlingstiden for behandling af ansøgninger om chauffør er for øjeblikket meget lang, da Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fortsat modtager et meget stort antal ansøgninger. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor fortsat aftalt med politiet, at der indtil videre ikke gives bøder til chauffører, som har gennemført kvalifikationskursus inden for de seneste 10 år, og som har en ansøgning om chaufførkort under behandling i styrelsen.

Dansk Taxi Råd vil bestræbe sig på at informere om, når denne praksis ændres, men hvis man skal værre sikker, anbefales det at tjekke følgende link for en d.d. status. Se mere her.