Offentlig kørsel

|09.05.2019

FynBus stiller krav om indbetaling til pension med mulighed for overgangsordning

Fynbus tydeliggør deres regler om indbetaling til pension. Der er mulighed for en overgangsordning til fuld pensionsindbetaling over 3 år, men den lavere pensionsindbetaling skal i stedet udbetales som løn.


FynBus har besluttet, at siden det nye flex-udbud trådte i kraft 1. marts skal alle vognmænd, der har kontrakt med FynBus indbetale fuld pension til en pensionsordning for deres ansatte på niveau med en landsdækkende kollektiv overenskomst. De ansatte skal også være omfattet af en gruppelivs- og ulykkesforsikring.

FynBus kontrolpanel, bestående af 3F, Kristelig Arbejdsgiverforening, ATAX og Det Faglige Hus, har rådgivet omkring pensionsordning, og FynBus har besluttet at der laves en overgangsordning, hvor vognmanden over en 3-årig periode gradvist indbetaler en større andel af lønnen til en pensionsordning. Dog således, at det samlede beløb af løn + pension ikke er mindre end summen i henhold til en landsdækkende kollektiv overenskomst.

Muligheden for overgangsordningen gælder udelukkende for vognmænd, der vundet kontrakter på Flex-udbuddene FG6 og FV6.

Uanset om der indgås aftale med FynBus om en overgangsordning, skal der fra starten være en fuldt dækkende gruppelivs- og ulykkesforsikring. Dette gælder også de vognmænd som eventuelt ikke kan lave en aftale med et pensionsselskab om en pensionsordning for deres ansatte, f.eks. fordi der er færre end 5 ansatte. I disse tilfælde kan der indgås aftale om, at de ansatte selv indbetaler til pensionsordning, hvilket FynBus kan kræve dokumentation for.

For de vognmænd, som hidtil har indbetalt til en pensionsordning, vil det ikke være muligt at lave en overgangsordning, men indbetalingen til pension skal fortsætte fuldt ud.

Fra næste udbud af flexkørsel, FG7, FV7, CPlan-kørsel eller anden kørsel, vil alle vognmænd skulle indbetale al pension til en pensionsordning uden mulighed for overgangsordning med mindre de allerede er omfattet af den oven for omtalte ordning.