løn- og arbejdsvilkår

|30.09.2020

Fynbus skærper arbejdsklausul og igangsætter undersøgelse

Fynbus’ bestyrelse har besluttet at stramme kravene til deres arbejdsklausul, og at der nu igangsættes en undersøgelse, hvor chauffører kan få undersøgt løn- og arbejdsvilkår.


FynBus har siden 2015 anvendt en arbejdsklausul i alle kontrakter, og FynBus’ bestyrelse har den 23. juni 2020 strammet kravene til FynBus’ arbejdsklausul og besluttet, at der sættes gang i en undersøgelse, hvor FynBus i forbindelse med vognkontrol vil spørge ind til chaufførens løn- og arbejdsvilkår, hvis chaufføren er indforstået med dette. Chaufføren kan også give samtykke til at fx pensionsforhold undersøges nærmere. Indtil videre vil undersøgelsen vare i 6 måneder og vil omfatte alle nuværende og kommende udbud/kontrakter.

Derudover besluttede bestyrelsen, at nedenstående punkter er en del af de kommende FG7- og FV7- kontrakter.

  • Vognmændene skal benytte et IT-system, der kan danne en elektronisk sporbar oversigt over chaufførernes arbejdstid. Dette vil være et krav fra 1. marts 2021.
  • Der indføres flere krav til indholdet af timesedler og lønsedler, samt krav om at enkeltposter på disse er udspecificeret.
  • Forretningsgangen for arbejdsklausulen ændres, så den afspejler den anvendte praksis, hvilket betyder, at organiserede selskaber principielt ikke er undtaget fra kontrol.
  • Forretningsgangen for arbejdsklausulen præciserer, at der ved hver kontrol udtages mindst 5 chauffører til kontrol pr. vognmand.
  • Det præciseres i forretningsgangen for arbejdsklausulen, hvordan vognmanden på skrift skal dokumentere, at der er indhentet børneattester.