Offentlig kørsel

|16.12.2019

Fynbus opruster på den grønne front

Fynbus' bestyrelse har besluttet at igangsætte arbejdet med en klimastrategi for perioden 2020-2025.


FynBus ønsker at sætte den kollektive trafik og klimaet på dagsordenen, og derfor har FynBus’ bestyrelse netop besluttet at igangsætte arbejdet med en klimastrategi for perioden 2020-2025. Her vil FynBus arbejde på at sikre, at den kollektive transport, herunder visiteret flexkørsel, påvirker både det lokale miljø og det globale klima mindst muligt ved at arbejde med ambitiøse miljømål og klimakrav i de fremtidige udbud af bus- og flexkontrakter.

På Fyn har kommunerne tilkendegivet en generel interesse for at sætte klimaet på dagsordenen, senest i forbindelse med Grønt Topmøde Fyn på Lundsgaard Gods ved Kerteminde den 8. november 2019, hvor rammen blandt andet var FN’s Verdensmål 17 ”Partnerskab for handling”. Tillige har Region Syddanmark netop præsenteret den regionale udviklingsstrategi 2020-2023 ”Fremtidens Syddanmark”. Også her danner FN’s verdensmål en ramme. Under temaet ”Mobilitet for alle” indgår den kollektive trafik i et mål om en grøn omstilling frem mod nulemissions-samfundet.

Klimastrategi vidner om, at indsatsen tages alvorligt 
FynBus har cirka 350 busser og 500 flexbiler i daglig drift. Disse køretøjer kan bidrage væsentligt til miljøet med indførelse af grønne drivmidler, men også ved at den kollektive trafik benyttes langt mere end i dag. ”FynBus’ bestyrelse mener, det er vigtigt at signalere, at vi tager både klima og nærmiljø særdeles alvorligt. Kollektiv trafik har helt sikkert en rolle at spille, og derfor ser FynBus sig som en naturlig del af de lokale og regionale initiativer, der nu er iværksat”, udtaler Morten Andersen, der er formand for FynBus.

Konkret er FynBus gået i gang med at kortlægge rammerne for hele dette arbejde, idet der både fra international og national side er nye tiltag og regler på vej. Samtidig skal der arbejdes på en grundig teknisk beskrivelse og vurdering af drivmidler, der skal danne grundlag for at træffe de rette beslutninger. Dertil kommer arbejdet med at forberede et eventuelt fælles fynsk udbud af busdriften i 2022 med henblik på at optimere muligheden for indførelse af nye drivmidler.

Endelig skal der iværksættes en række særligt kunderettede indsatser, der skal få kunderne til for klimaets skyld at vælge den kollektive trafik som supplement til bilen.