Turistkørsel

|10.04.2019

Fuld opbakning fra alle partier om stop for social dumping i busbranchen

S, DF, EL, Å og SF fremsatte 1. marts et beslutningsforslag, der skal forsøge at gøre op med social dumping i busbranchen. Forslaget har netop været til 1. behandling i Folketinget, hvor transportminister Ole Birk Olesen (LA) støttede initiativet sammen med RV, V og K.


Beslutningsforslaget, der skal bekæmpe social dumping, og som Rasmus Prehn (S) fremstillede som initiativtager, har netop været til 1. behandling i Folketinget. Forslaget pålægger regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på at sikre lovgivning og initiativer, der skal bekæmpe social dumping i busbranchen.

Lige løn og vilkår for alle, der arbejder i Danmark
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) var den første til at indtage talerstolen, hvor han fastslog, at regeringen fuldt og fast tilslutter sig forslaget.

”Vi vil arbejde hårdt for at bekæmpe de utilsigtede konsekvenser ved den frie bevægelighed i Europa. Der skal være lige løn og vilkår for samme arbejde udført på samme sted. Det er ikke fair konkurrence, når udenlandske busvognmænd opererer mere eller mindre permanent i landet på udenlandske vilkår og uden at betale moms,” lød det fra transportministeren, som fortsatte:

”De nuværende cabotageregler er meget løst fortolket. Derfor vil vi fra regeringens side arbejde på at indføre så restriktive regler for cabotagekørsel som muligt inden for de rammer, som EU tillader. Den systematiske cabotagekørsel skal bekæmpes.”

Øget kontrol og højere bødestraffe
I sin tale lagde Ole Birk Olesen derudover stor vægt på, at regeringen vil arbejde for mere kontrol af de udenlandske busser samt højere bødestraffe for lovovertrædelser.

”Bødestraffene for ulovlig hvile i køretøjet er for små og virker derfor ikke præventivt. Derfor vil regeringen arbejde for at præcisere den danske fortolkning af de eksisterende køre- og hviletidsregler udover at forhøje det nuværende bødeniveau for overtrædelser heraf. Derudover vil regeringen afsætte mider til øget vejsidekontrol. Der skal sættes hårdt ind mod udenlandske vognmænd, der undgår at følge dansk lovgivning, ikke mindst hvad angår momsbetaling.”

Reglerne skal laves nationalt
Afslutningsvis tog initiativtageren bag forslaget, Rasmus Prehn, ordet og advokerede for vigtigheden af, at løsningerne på området skal findes nationalt såvel som i EU.

”Vi er glade for, at der har været stor opbakning til det fremstillede beslutningsforslag. Nu er det vigtigt, at de nødvendige foranstaltninger foretages, og at snakken bliver gjort til alvor. Sagen er alt for vigtig til at gå i glemmebogen. Jeg må understrege, at det er væsentligt, at løsningerne bliver drøftet og løst på nationalt plan hurtigst muligt.”

Det glæder Dansk PersonTransport, at foreningens store arbejde for at finde en løsning på den sociale dumping udført af udenlandske busser har vundet støtte fra alle Folketingets partier ved beslutningsforslagets 1. behandling.

Adm. direktør Michael Nielsen udtaler: ”Nu er det, som Rasmus Prehn også udtalte, væsentligt, at vi hurtigst muligt får et konkret lovforslag, som kan blive stemt igennem med ekspresfart, da de danske busvognmænd ellers går endnu en sæson i møde, hvor de udenlandske vognmænd tager mindst 75% af kørslen.”