Taxikørsel

|30.08.2018

Frit lejde ophæves

Sagsbehandlingstiden for udstedelse af chaufførkort er normaliseret og derfor ophæves frit lejdeordningen.


I foråret meddelte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at pga. det store antal ansøgere til udstedelse af chaufførkort og dermed en lang sagsbehandlingstid hos styrelsen, var der indgået en aftale med politiet om, at man ikke håndhævede reglerne om gyldigt chaufførkort, så længe chaufføren kunne dokumentere, at der var ansøgt hos styrelsen.

Styrelsen meddeler, at sagsbehandlingstiden nu er nede på et rimeligt niveau og derfor kan der igen ske håndhævelse af reglerne. Det betyder, at politiet igen kan begynde at kontrollere chaufførkort. Kontrollen gælder dog ikke for de chauffører, der har indsendt en ansøgning om chaufførkort til styrelsen før den 1. september 2018 og derfor afventer et nyt chaufførkort. Disse chauffører skal blot medbringe kvittering for ansøgning i bilen.

Søg i god tid
Selv om sagsbehandlingstiden er nedbragt til et rimeligt niveau, anbefales det fortsat at man søger om fornyelse af chaufførkort i god tid, hvilket vil sige 3 måneder før udløb. Har man helbredsmæssige forhold, der kræver nærmere undersøgelse fx diabetes eller søvnapnø, så anbefales det, at man søger 6 måneder før ens chaufførkort skal fornyes.

Fremgangsmåden for ansøgning om chaufførkort findes på www.taxilov.dk.