Coronavirus

|02.11.2020

Frist for lønkompensation 14. nov.

Ansøgningsfristen for hjælpepakken til lønkompensation for perioden 9. marts til 29. august 2020 er 14. november 2020.


Ansøgningsfristen for hjælpepakken til lønkompensation udløber 14. november 2020. Med hjælpepakken er det muligt at få 75 % af lønnen for ansatte, der er funktionærer, eller 90 % af lønnen for ansatte, der ikke er funktionærer. Loftet er 30.000 kr. pr. måned.

Kravene for at kunne søge hjælpepakken er
* Du skal have hjemsendt mindst 30 % af dine ansatte
* Virksomheden betaler fuld løn til de ansatte under hjemsendelsen
* De ansatte må ikke have arbejdet i perioden.

Læs mere her: https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ydelser/faa-hjaelp-til-loenudgifter-loenkompensation/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/