Turistkørsel

|30.05.2016

Fransk mindsteløn fra 1. juli 2016

Udenlandske chauffører er omfattet af reglerne for mindsteløn i Frankrig. Reglerne gælder for cabotage og for internationale transporter, hvor der enten optages eller afsættes passagerer i Frankrig. Reglerne gælder således ikke ved transitkørsel og rundture med lukkede døre.


Der er nu kommet mere specificeret information fra de franske myndigheder om hvilke transporter, og dermed chauffører, der er omfattet af de nye franske regler om mindsteløn.

Undtaget er:

  • Transitkørsel
  • Kørsel til Frankrig, hvor der køres ind i og ud af Frankrig med den samme gruppe gæster uanset opholdets længde, en rundtur med lukkede døre

Ved disse typer kørsel er det nok at kunne dokumentere ved hjælp af EU-kontroldokumentet, at man er undtaget fra reglerne om fransk mindsteløn.

Omfattet er:

  • Cabotagekørsel i Frankrig
  • Internationale transporter, hvor der enten optages eller afsættes passagerer i Frankrig, fx de såkaldte pendulture til/fra skisportsdestinationDokumenter der

Agent og dokumenter
Er den kørsel du udfører i Frankrig omfattet af reglerne om fransk mindsteløn, er der forskellige krav der skal opfyldes, herunder skal der blandt andet medbringes et udstationeringscertifikat (på fransk) og en ansættelseskontrakt (på dansk).

Derudover skal der, inden du lovligt kan køre til Frankrig, dokumenteres flere forhold overfor den franske agent, som du efter reglerne om fransk mindsteløn skal have. Agenten er forbindelsesled til de franske myndigheder. ITD’s datterselskab i Frankrig VIALTIS er nu blevet godkendt som agent, og de kan kontaktes på sales@vialtis.com

Gebyr per chauffør indføres i 2018
De franske myndigheder har besluttet at indføre et gebyr på 40 euro per chauffør per udstationering i Frankrig – i praksis betyder det, at når en chauffør har en tur der er omfattet af reglerne for mindsteløn i Frankrig, og der derfor skal laves en elektronisk anmeldelse, så skal der betales et gebyr på 40 euro per chauffør per tur.

Gebyret er indført med den begrundelse, at pengene skal bruges til vedligeholdelse af den database de franske myndigheder har over udenlandske arbejdstagere i Frankrig.

Både Danske Busvognmænd og de øvrige transportorganisationer i Europa fordømmer indførelsen af dette gebyr, som vi betragter som en overdreven og unødvendig hindring for det frie indre marked og transportydelser i Frankrig.

Administrerende direktør i Danske Busvognmænd Steen Bundgaard udtaler “De franske myndigheders indførelse af dette såkaldte servicegebyr er desværre bare endnu et eksempel på den tendens vi ser i Europa lige nu, hvor flere europæiske lande har indført mindstelønsregler og forskellige mere eller mindre vidtgående administrative krav til at dokumentere overholdelsen af det pågældende lands mindsteløn. Mange europæiske lande er presset af udenlandsk lavtlønnet arbejdskraft og for så vidt angår cabotagekørsel kan det give god mening at have krav om mindsteløn, men det bør følges af enkle administrative procedurer og ikke af indviklede 5-siders dokumenter der skal udfyldes for hver tur, og der bør slet ikke tilknyttes gebyrer til noget, som i forvejen er både besværligt og fordyrende for den enkelte busvognmand. Derfor glæder det os også, at IRU allerede har rejst sagen om det franske gebyr i EU-Kommissionen.”

Mindsteløn – tillæg på søndage og helligdage
Danske Busvognmænd har haft skrevet til de franske myndigheder for at få svar på hvordan tillæggene for kørsel på søndage og helligdage skal forstås.

Nu har vi fået svar, og det viser sig, at de to tillæg på 13,75 euro og på 27,49 euro gives som et dagstillæg, og IKKE et timetillæg, for kørsel på søndage og helligdage i Frankrig. Tillæggene skal først betales, hvis der er tale om mere end 3 timers kørsel på dagen. Tillægget på 13,75 euro er for ansatte med mindre end 6 måneders anciennitet, og tillægget på 27,49 euro er for ansatte med mere end 6 måneders anciennitet.

Det betyder, at når en dansk chauffør aflønnes med døgnbetalingen på 1.719 kr., vil han altid blive aflønnet højere end de franske myndigheder kræver, og der skal derfor IKKE betales særlige tillæg for kørsel på søndage og helligdage. Den maksimale franske timeløn er 11,82 euro. Dertil kommer et eventuelt tillæg på søndage og helligdage.

Er du i tvivl om din tur til Frankrig er omfattet af reglerne, eller ved du at den er det, så kontakt Mads Engberg fra sekretariatet for nærmere vejledning.