17.06.2022

Fransk lovgivning gælder også ved udstationering af lette kommercielle køretøjer

Hvis dit køretøj ikke er omfattet af EU’s udstationeringsregler, kan det stadig være omfattet af national lovgivning, som i Frankrig hvor også mindre køretøjer skal lade sig registrere hjemmefra.


Det kræver sit forarbejde allerede inden afrejse fra Danmark, når turen går til Frankrig.

Køretøjer med færre end ni sæder og lette kommercielle køretøjer mellem 2,5 og 3,5 ton, er ikke omfattet af EU’s udstationeringsregler. De er derimod omfattet af fransk lovgivning, som forpligter disse til at registrere sig før afgang fra udrejselandet, dog ikke ved transitkørsel, eller ved ”kørsel med lukkede døre” hvor passagerer hverken opsamles eller sættes af, undervejs i Frankrig.

Ved bilateral transport, til eller fra Frankrig, samt ved cabotagekørsel skal virksomheden der udsender chaufføren, indsende et udfyldt certifikat gennem Frankrigs SIPSI-system, før afrejse. Foruden den indsendte fil skal chaufføren ligeledes medbringe en kopi af certifikatet på rejsen, samt sin egen ansættelseskontrakt.

På certifikatet skal virksomheden angive en slutdato for kørselsperioden, som dog max. kan have en længde på seks måneder fra udstedelsesdatoen. Der skal desuden angives en kontakt på fransk jord, som har ansvaret for kontakt med vejkontrollen i Frankrig i kørselsperioden, og i op til 18 måneder efter certifikatet er udløbet.

Læs hele vejledningen for de franske køreregler her.

For mere information kan AFTRI Service kontaktes pr. mail: aftri.services@aftri.com