31.08.2022

Forståelse af 3 dages ”reglen” ved rutekørsel

Dansk PersonTransport ser et behov for at præcisere betydningen af 3-dages reglen for rutekørsel.


Rutekørsel kræver at der køres i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder. Dette gælder både almindelig og speciel rutekørsel. DPT kan konstatere, at de nuværende regler for special rutekørsel bliver benyttet utallige steder og gange uden problemer og med involvering af private vognmænd. DPT ser derfor ikke nogen grund til at der ændres på reglerne, men ser dog et behov for at præcisere betydningen af 3-dages reglen for rutekørsel.

Det er DPTs opfattelse at kørselsbehovet alle tre dage skal være reelt. Dette betyder i praksis at kørselsbehovet ofte følger arrangementets længde og at der ikke planlægges enkeltstående kørsler kun for at opfylde 3 dages reglen.

DPT ser en udfordring i at sikre nok kapacitet til at udføre kørsel til store events, der ikke kan afvikles som rutekørsel og derfor udføres med de tilgængelige turistbusser. DPT vil derfor arbejde for at sikre muligheden for, at busser der lever op til de tekniske krav til turistbusser (buskørsel), men er indregistreret til rutekørsel kan få dagsregistreringer hvor de midlertidigt kan benyttes til turistbuskørsel mod betaling af vægtafgift for køretøjet.