Coronavirus

|13.05.2020

Forsigtig genåbning af Danmark

Endelig er Danmark ved at åbne igen, det gøres forsigtigt og i etaper. Hver enkelt etape kan få konsekvenser for DPT’s medlemmer


Det er allerede et stykke tid siden, at der blev åbnet for de små børn kunne komme i institutioner og skole, flere kunne komme på arbejde, og nogle af DPT’s medlemmer fik lidt at køre med igen. Nu træder vi ind i fase to, hvor flere ting åbnes, dog mens forsamlingsforbuddet på maks. 10 personer fortsat gælder.

Fase 2:
11. maj: Butikker og storcentre, udendørs idræts- og foreningsliv må åbne

18. maj: Caféer, restauranter og værtshuse. Offentlige biblioteker åbner, men kun for udlån og aflevering af bøger. De store skoleklasser kommer også tilbage i skole. Undervisning og eksamener med krav om fysisk fremmøde genoptages. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), erhvervsuddannelser (EUD) og Forberedende grunduddannelse (FGU) åbner blandt andet. Efterskoler, kirker og trossamfund må også slå dørene op, og portene til zoologiske haver for bilister må slå portene op. Samtidigt er afstandskravet ændret fra 2 til 1 meter.

Det betyder mere transport af skolebørn og forhåbentlige ture med efterskoleelever, flere vil skulle have en taxi hjem fra et restaurantsbesøg og fyldte shoppingposer skal forhåbentligt transporteres fra storcentrene til privaten. Hvad ændringen af afstandskravet betyder for antallet af passagerer i busserne, flexvognene og taxierne er endnu uklart, men der arbejdes på en ny anbefaling.

Fase 3:
Forsamlingsforbuddet hæves til 10 til mellem 30-50 personer. Der er endnu ikke sat konkrete datoer på for, hvornår alle de forskellige ting præcis åbner.

8. juni: Museer, teatre, kunsthaller, biografer, akvarier m.v. åbner. Udendørs forlystelsesparker, øvrige zoologiske haver, botaniske anlæg mv. åbner og sommeraktiviteter for børn og unge kan starte. Dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for ‘sagspukler’ og forskningsaktiviteter, der kræver, man er til stede, kan også møde ind igen. Voksenuddannelse målrettet ledige (f.eks. AMU) og sprogcentre, højskoler m.v. åbner. Der kommer gang i idræts- og foreningsliv.

Samtidigt med sommerferien åbner det kulturelle Danmark op, hvilket kan give muligheder for at tilbyde ture til museer, forlystelsesparker og til børn og unge, der skal på tur til forskellige aktiviteter.

Fase 4
I starten af august vil Danmark træde ind i fase fire.  Forbuddet mod arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 500 personer til stede, fastholdes til minimum 31. august.
Primo august: Alle øvrige uddannelser åbner. Diskoteker, spillesteder og natteliv tænder for musikken og åbner for gæsterne, og fitnesscentre, badelande, legelande og svømmehaller kan åbne træningstrængende danskere. Det vides ikke, hvornår grænserne åbner. Folketinget vil melde ud senest 1. juni.

Med disse ændringer i fase 4 vil taxibranchen forhåbentligt få gang i nattelivsomsætningen igen. Det forventes ikke, at transporten af turister, festivalgæster og ture f.eks. til og fra lufthavne eller krydstogtsskibe når noget lignende normale tilstande med igangsættelsen af fase 4. Dette rammer turistbusbranchen hårdt og har som konsekvens, at taxibranchen heller ikke når den normale omsætning i en forudseelig fremtid.

Disse to persontransportsektorer har derfor behov for specifik genopretningshjælp i meget længere tid end de nuværende hjælpepakker dækker. Især turistbusbranchen, som er meget sæsonbetonet, vil blive hårdt ramt. Det er derfor bydende nødvendigt at etablere en specifik plan for denne sektors genopretning, hvis vi i Danmark også i fremtiden skal have mulighed for at køre i danske turistbusser med danske chauffører.