Taxikørsel

|18.04.2018

Forretningslimousiner

Brancheforeningen for forretningslimousiner vil drøfte taxiloven under foretræde for Transportudvalget.


I sidste uge modtog Transport-, Bygnings- og Boligudvalget en henvendelse fra Brancheforeningen for forretningslimousiner i Danmark vedr. den nye taxilov.  I henvendelsen skitserer brancheforeningen tre ønsker til justeringer af den nye taxilov:

  • Ønske om nedsættelse af beløbsgrænsen på en limousine til kr. 300.000 ekskl. skatter og afgifter
  • Lempeligere vilkår ved ombytning af tilladelse på den gamle lovgivning til den nye lovgivning
  • Udstedelse af lejlighedstilladelser

I den nye taxilov er beløbsgrænsen på en limousine fastsat til kr. 500.000 ekskl. skatter og afgifter. En beløbsgrænse der er fastsat med henblik på at opretholde en klar skillelinje mellem vogne til brug for taxikørsel og vogne til brug for limousinekørsel, der udføres som repræsentationskørsel og bryllupskørsel i et køretøj med særlig indretning og udstyr. Den beløbsgrænse ønsker Brancheforeningen for forretningslimousiner i Danmark nedsat til 300.000 kr. ekskl. skatter og afgifter med henvisning til, at det ifølge brancheforeningen er vanskeligt at nå beløbsgrænsen på køretøjer i kategorien limousiner med plads til mere end 3 passagerer.  En type biler, der skulle være en særlig stor efterspørgsel efter henover turistsæsonen.

I tillæg hertil ønsker Brancheforeningen for forretningslimousiner i Danmark, at tilladelsesindehavere der overgår med en tilladelse på den gamle lovgivning, kan få den samme bil med over på den nye lovgivning uagtet, om beløbsgrænsen i den nye taxilov er opnået.

Endelig fremsætter Brancheforeningen for forretningslimousiner i Danmark et forslag om, at Trafikstyrelsen får hjemmel til at udstede lejlighedstilladelser af begrænset varighed, der kan imødekomme en kortvarig stærkt forøget efterspørgsel efter limousinekørsel, lyder det i henvendelsen til Transportudvalget.

Udvalget har sendt henvendelsen videre til kommentering af ministeren.

Læs hele henvendelsen fra Brancheforeningen for forretningslimousiner i Danmark vedr. den nye taxilov her.