Coronavirus

|09.06.2020

Forlængelse af lønkompensation til 29. aug.

Ny trepartsaftale om at forlænge muligheden for lønkompensation er gået igennem, så det er nu muligt at søge om lønkompensation frem til 29. august. ”Et godt tiltag”, siger Michael Nielsen, adm. dir. i DPT, men understreger, at det blot er et lille skridt i den rigtige retning.


Den midlertidige ordning omkring lønkompensation til virksomheder, der sender ansatte hjem med løn, bliver forlænget fra 9. juli til 29. august.
Ordningen, der har været gældende siden 9. marts, fortsætter derfor over industri-sommerferieperioden. Der er derfor kommet et krav om, at medarbejdere, der er omfattet af ordningen, skal afholde tre ugers ferie, hvor der ikke kan fås lønkompensation. Dette krav gælder dog kun, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan uanset hvad ikke modtage lønkompensation for de tre uger pr. medarbejder i perioden.

Planen er, at lønkompensationsordningen efter 29. august skal erstattes af en midlertidig ordning om arbejdsfordeling. Det vil gøre det muligt at nedsætte arbejdstiden i en periode, uden at medarbejdere afskediges. Forhandlingerne om denne ordning er i gang.

”Det er glædeligt, at politikerne ser det fortsatte behov for støtte, og at de reagerer på det opråb som vi og andre har haft igennem noget tid. Det er et skridt i den helt rigtige retning. Når det er sagt, er det meget vigtigt at tilføje, at der fortsat er brug for hjælp til hårdt ramte brancher som turistbusbranchen og taxisektoren. Vi ser stadig, især rigtigt mange turistbusvognmænd, der bløder så røde tal, at deres eksistens er truet, hvis hjælpen aftager. Det er derfor bydende nødvendigt at kigge specifikt på sådanne brancher og etablere genopretningstiltag for at undgå massekonkurser”, siger Michael Nielsen, adm. dir. Dansk PersonTransport.

Læs mere her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/04/trepartsaftale-om-midlertidig-loenkompensation-forlaenget-med-en-maaned/