Coronavirus

|02.10.2020

Forlængelse af kompensationsordning for selvstændige

Kompensationsordningen for selvstændige med op til 25 ansatte er blevet yderligere forlænget til 31. august. Der kan opnås kompensation på op til kr. 23.000 kr. pr. måned.


Kompensationsordningen for selvstændige med max. 25 ansatte er blevet forlænget til 31. august. Hvor der tidligere var lavet en midlertidig forlængelse af ordningen fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august, gælder ordningen nu til og med 31. august. Hvis man allerede har søgt for perioden frem til 8. august, skal man lave en ny ansøgning.

Der kan opnås kompensation på op til 23.000 kr. pr. måned. Har man medhjælpende hustru hæves loftet for den maksimale kompensation til 46.000 kr. pr. måned.

Link til ordningen og ansøgning findes her:

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/