Turistkørsel

|16.11.2017

Foretræde: Skatteudvalget inddrager ministeren

Danske Busvognmænd har været til foretræde i Folketingets Skatteudvalg vedrørende udenlandske bussers manglende momsbetaling.


Steen Bundgaard og Michael Nielsen, henholdsvis Danske Busvognmænds nuværende og kommende adm. direktør, har torsdag været til foretræde i Folketingets skatteudvalg. Danske Busvognmænds foretræde skete på baggrund af en række henvendelser til skatteminister Karsten Lauritzen, som skatteudvalget indstillede ministeren til at besvare.

Danske Busvognmænd har flere gange konstateret, at udenlandske vognmænd, som kører turistkørsel i Danmark ikke betaler den moms, som dansk lovgivning kræver. Foreningen rettede derfor i juni 2017 henvendelse til skatteministeren, som bad SKAT besvare henvendelsen for ham. Men til dato har SKAT ikke gjort det fjerneste for at komme den momsundragende buskørsel til livs.

Politikerne lytter
Socialdemokratiet meddelte på foretrædet, at man allerede har forberedt en række spørgsmål til ministeren, og det er naturligvis tilfredsstillende, at problematikken nu rejses fra politisk hold også.

”Det er en meget vigtig sag for os og vores medlemmer, da vi naturligvis ikke kan acceptere, at man kan drive turistbuskørsel i København uden at betale moms. Det er konkurrenceforvridende og aldeles uacceptabelt. Det medfører færre kroner i statskassen og samtidig går det udover danske arbejdspladser. Det kan ikke være i nogens interesse – upåagtet politisk observans. Derfor er vi også meget tilfredse med, at Socialdemokratiet har valgt at rejse problemstillingen overfor skatteminister Karsten Lauritzen,” siger Steen Bundgaard efter foretrædet.