kørekort

|16.11.2020

Force majeure-initiativer på transportområdet: Visse kørekort forlænges

En bekendtgørelse udstedt af Færdselsstyrelsen forlænger en række kørekort til 28. februar 2021.


Færdselsstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse, der automatisk forlænger gyldigheden af en række kørekort og beviser til vejtransporten. Dette sker i lyset af coronapandemien for at undgå yderligere smitte og er at betragte som force majeure.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort samt beviser som udløber i perioden 1. september 2020 til 31. december 2020 forlænges frem til 28. februar 2021:

  • Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer.
  • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
  • Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Side 2 (2)
  • Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter. Vær opmærksom på, at forlængelserne udelukkende gælder for kørsel i Danmark og frem til bekendtgørelsen ophæves 28. februar 2021.
  • Vær opmærksom på, at forlængelsen IKKE omfatter omfatter taxi-, limousine og sygetransportførerkort udstedt af kommunerne. Det betyder derfor, at taxi-, limousine- og sygetransportførerkort ikke har fået forlænget deres gyldighed frem til 28. februar 2021.

Læs information om bekendtgørelsen her: https://www.danskpersontransport.dk/wp-content/uploads/2020/11/Information-om-forlængelse-af-force-majeure-initiativer.pdf