01.09.2021

Forbud mod indtagelse af alkohol i busserne ophæves

Fra den 1. september må der igen drikkes alkohol i busserne, men der indføres nye regler ved servering og salg af alkohol i busserne


Indtagelse af alkohol har længe været forbudt i alle former for bustransport, men fra i dag af er dette ikke gældende mere. Hvis passagererne selv medtager alkoholen, er der ingen regler som busselskabet skal være opmærksom på. Derimod er der indført et krav om gyldigt coronapas fra passagererne, hvis der i bussen serveres eller sælges alkohol af personale tilknyttet bussen.

Kravet om, at passagerer har et gyldigt coronapas ved salg/servering af alkohol i bussen stopper den 10. september 2021, som er den fælles slutdato hvor corona ikke længere har status som værende en samfundskritisk sygdom.