Taxikørsel

|07.06.2019

Folketingsvalget udsætter nye energi- og miljøkrav til taxier

Forslaget om nye og skærpede energi- og miljøkrav til taxier og biler, der anvendes til offentlig servicetrafik er blevet udskudt grundet folketingsvalg. Færdselsstyrelsen vil via deres hjemmeside offentliggøre, når den nye bekendtgørelse træder i kraft.


I marts måned afgav Dansk PersonTransport høringssvar til ændring af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. I høringen blev lagt op til en stramning af kravene, således at taxier og biler, der anvendes til offentlig servicetrafik skal leve op til energiklasse A+, hvis bilen registreres i tidsrummet mellem den 1. juli 2019 og 30. juni 2020. Fra 1. juli 2020 hæves kravet til energiklasse A++. I forslaget til ændring af bekendtgørelsen er også lagt op til en overgangsordning, således at hvis der indgås købsaftale inden 30. juni 2019, kan bilen indregistreres efter nugældende regler frem til 31. december 2019.

På grund af at der blev udskrevet valg til Folketinget i maj måned, er offentliggørelse af ny bekendtgørelse blevet udsat, og det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår de nye krav til energi- og miljøklasser træder i kraft. Bekendtgørelsen vil være at finde på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.fstyr.dk, når den træder i kraft.