Offentlig kørsel

|08.05.2019

Folketingsvalg 2019: Her er foreningens ønsker

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har udskrevet folketingsvalg til afholdelse 5. juni. Dansk PersonTransport håber, at valget kommer til at berøre de aktuelle problemstillinger i bus- og taxibranchen, herunder foreningens fem mærkesager.


D. 7 maj blev dagen, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev det længe ventede folketingsvalg. På grundlovsdag d. 5 juni 2019 skal danskerne sætte sit kryds, og indtil da vil medieopmærksomheden være vendt mod de politiske partier, der alle kæmper om sæder i Folketinget. Dette betyder, at der fra dags dato og op til valgdatoen vil være vedvarende politiske debatter om adskillige samfundsrelevante emner.

I denne forbindelse vil Dansk PersonTransport slå et slag for, at valget kommer til at omhandle foreningens fem mærkesager:

  • Busserne skal frem – Den kollektive trafik på hjul udgør en hjørnesten for Danmarks sammenhængskraft og bør derfor sættes højt på den politiske dagsorden, når der skal tages stilling til landets presserende problemstillinger.
  • Moderne taxibranche i grøn balance – Taxierne binder de forskellige transportformer sammen og er derfor en væsentlig faktor for landets mobilitet. Derudover ser vi flere eksempler på, at taxivognmænd agerer frontløbere, når det kommer til klimavenlige transportformer.
  • Udenlandske busser skal leve op til danske vilkår – Udenlandske busvognmænd, der hverken følger danske løn- og arbejdsvilkår eller betaler moms underminerer den danske samfundsmodel og skaber et stort tab af danske arbejdspladser. Det bør prioriteres højt at finde nationale løsninger, der sikrer fair konkurrence mellem danske og udenlandske busvognmænd.
  • Ordentlige løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken – Flextrafikken løfter en vital og krævende opgave, da operatørerne heri befordrer svage borgere i samfundet. Derfor bør det fra politisk side prioriteres at skabe ordentlige vilkår, der sikrer høj kvalitet og faglighed for de operatører, der udfører denne form for persontransport.
  • Fornuftige kontroller og sanktioner – Proportionerne i vores retssystem skal være retmæssige. Derfor bør bødestraffene for overtrædelser af eksempelvis køre- og hviletidsreglerne eller synsreglerne stemme overens med forséelsens karakter. Ud med skrappe straffe for bagatelovertrædelser, der ingen betydning har for færdselssikkerheden og ind med hårde straffe for forseelser, der er til fare for færdselssikkerheden, og til dem der bevidst forsøger at snyde.