cabotage

|15.05.2019

Fokus på manglende cabotageregler og social dumping i busbranchen

1.000 euro om måneden er hvad en estisk buschauffør får i løn, når han kører asiatiske turister rundt i København. TV2 har sat fokus på social dumping og interviewet flere udenlandske buschauffører, og det bekræfter det vi allerede vidste, nemlig at udenlandske buschauffører kører i Danmark i månedsvis ad gangen til markant lavere lønninger end de danske.


TV2 News satte her til morgen fokus på manglende cabotageregler og social dumping i busbranchen med flere indslag, herunder interviews med flere udenlandske buschauffører, som både bekræftede de lave lønninger for chaufførerne på de udenlandske busser samt det at de kører her i månedsvis. Bare på de sidste 1 ½ måned har vi registreret 233 forskellige udenlandske busser fra i alt 83 busselskaber.

Cabotagereglerne på busområdet er i dag så vage, at der reelt ikke er nogen mulighed for kontrol. Den midlertidige periode som det er tilladt at køre cabotagekørsel i ifølge EU-forordningen defineres i Danmark som 2-3 måneder. Direktør Carsten Rasmussen fra Veddebus fortalte til TV2’s journalist, at det i praksis betyder, at man efter et par måneder kan tage en tur over Øresundsbroen og retur og så starte forfra på en ny midlertidig periode. Ligesom han også bekræftede, at de udenlandske busser har mere kørsel end de danske turistbusser, når det gælder kørsel med udenlandske turister, og at det presser de turistbusselskaber der endnu ikke har bukket under for den unfair konkurrence rigtig hårdt på deres omsætning.

I interviewet med TV2 News slog Dansk PersonTransports adm. direktør Michael Nielsen da også fast, at branchen har behov for en hurtig national løsning, der både strammer buscabotagereglerne og forpligter de udenlandske busselskaber til at aflønne deres chauffører efter danske løn- og arbejdsvilkår.

Christel Schaldemose, medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet, fortalte om arbejdet med den vejpakke, som forhåbentlig bliver endeligt vedtaget i EU her i efteråret. I vejpakken er der lagt op til, at udenlandske busselskaber der udstationerer chauffører i Danmark skal aflønnes efter nationalt definerede løn- og arbejdsvilkår. Ligeledes omtaler Christel Schaldemose, at kørsel i fx Danmark kun kan finde sted i en begrænset periode, og at den begrænsede periode skal efterfølges af aktivitet i bussens etableringsland. Dette forslag omkring ændrede cabotageregler gælder desværre kun for lastbiltransporten ifølge DPTs informationer fra Bruxelles.

Dansk PersonTransport fortsætter naturligvis kampen for ordnede forhold for turistbuskørslen i Danmark lige fra det politiske arbejde både herhjemme for at få en hurtig national løsning på problemet og i EU for at sikre at vejpakkens fulde indhold også kommer til at gælde for busselskaber og chauffører og ikke kun for lastbiltransporten, registrering og dokumentation af de udenlandske bussers kørsel i Danmark fortsætter naturligvis også med deraf følgende politianmeldelser for momsunddragelse.

Læs artiklen, med udvalgte klip fra morgenens nyheder, på TV2.dk her http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-05-14-turistbus-organisation-vi-invaderes-af-udenlandske-chauffoerer