Offentlig kørsel

|11.01.2019

Flextrafik: Stikprøvekontroller viser mangler i løn- og arbejdsvilkår

Efter 20 stikprøvekontroller af løn- og arbejdsvilkårene i flextrafikken, foretaget af Movia, er konklusionen klar: Området lider af mangler. Dansk PersonTransport glæder sig dog over Movias velvilje til at ændre på dette.


Movia besluttede tilbage i 2018 at øge antallet af stikprøvekontroller vedrørende løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken. Beslutningen blev truffet på baggrund af erfaringerne fra de 10 kontroller man lavede af leverandørerne i 2017. Stikprøvekontrollerne vurderes af et panel bestående af arbejdsmarkedets parter, og angår operatører, der har mere end én vogn tilknyttet flextrafikken hos Movia.

Nu foreligger resultaterne for 20 stikprøvekontroller foretaget i 2018

  • Fem operatører har orden i forholdene, og sagerne blev lukket med det samme.
  • Seks operatører har efter stikprøvekontrol rettet op på forholdene, og sagerne er lukkede.
  • Syv operatører har udfærdiget egne overenskomster, og Movia vurderer at disse overenskomster ikke lever op til vilkårene i Movias kontrakter efter 1. oktober 2018. Movia indkalder derfor disse syv operatører til opfølgende stikprøvekontrol i løbet af 2019.
  • Én operatør er efter stikprøve blevet orienteret om mindre fejl, som nu er under udbedring – Movia forventer herefter, at sagen kan lukkes.
  • Én operatør følger ingen overenskomst.

Movia oplyser i et notat, at sagen med den manglende overenskomst er sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvor man har gjort det klart ”at operatøren ikke har indgået en aftale med en flerhed af sine chauffører, herunder at operatøren ikke følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de pågældende kollektive overenskomster.”

Seriøsitet vækker tilfredshed hos Dansk PersonTransport
Hos Dansk PersonTransport er man tilfredse med, at Movia tager problemet med manglende overholdelse af overenskomster i flextrafikken seriøst. Chefkonsulent Michael Branner påpeger dog, at det også er en mulighed for trafikselskaberne selv at sanktionere de vognmænd, der ikke følger vilkårene i en overenskomst og dermed ikke lever op til lovgivningens krav, der er defineret i kontrakten.

”Det er aldeles positivt, at Movia har hævet antallet af stikprøvekontroller, og vi kan konstatere, at det kontrolpanel, der rådgiver Movia i sagerne, tager opgaven meget seriøst. Vi er også glade for, at Movia resolut sender sagerne videre til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, hvis det vurderes, at lovgivningen ikke overholdes. Men vi ser naturligvis også gerne at løn- og arbejdsvilkår indskrives direkte i kontrakterne med leverandørerne, og at trafikselskaberne selv tager affære, hvis de erfarer at overenskomster og lovgivning ikke overholdes.”

Dansk PersonTransport glæder sig også over, at Movia – i lighed med andre trafikselskaber – har besluttet at lade den nye taxilovs § 10 om løn- og arbejdsvilkår gælde for alle tilladelsesindehavere i de udbud, der trådte i kraft oktober 2018.

Sådan fungerer initiativet: Kontrollen udføres af et panel bestående af KA, DI, KRIFA, ATAX, Det Faglige Hus og 3F. Ved stikprøvekontrol indhenter Movia relevant dokumentation fra operatørerne: Tre måneders lønsedler for samtlige chauffører, ansættelseskontrakter for samtlige chauffører og eventuel ansvarlig leder samt den benyttede overenskomst.

Movia konkluderer selv i notatet, at ”stikprøvekontrollerne i 2018 har ligesom i 2017 vist, at der generelt er mangler i chaufførernes ansættelsesbeviser. Movia fortsætter derfor med at vejlede nye operatører i, hvor man kan finde lovkrav og skabeloner til ansættelsesbeviser.”

Du kan læse mere om løn- og arbejdsvilkår i flextrafikken i septemberudgaven af Busmagasinet.