Offentlig kørsel

|10.07.2019

Flere vejsidekontroller af erhvervskøretøjer

Færdselsstyrelsen meddeler, at tunge køretøjer på vejene kan se frem til flere vejsidekontroller. Her er hvad du skal være særlig opmærksom på.


Færdselsstyrelsen har skærpet kontrollen med tunge køretøjer på vejene. Det sker på baggrund af et EU-direktiv, som bl.a. fastsætter nye krav til antallet af vejsidesyn. Det betyder, at Færdselsstyrelsen i samarbejde med politiet årligt har en målsætning om at kontrollere cirka 5000 danske og udenlandske køretøjer.

Hvad skal du være opmærksom på?
Færdselsstyrelsen meddeler i samme ombæring en række hyppigt forekommende fejl, som du som busvognmand skal være særligt opmærksom på.

  • Fejl på køretøjers dæk, bremser og kontrollamper, der indikerer fejl ved f.eks. motorstyring eller ABS-bremser.
  • Fejl ved nødudgange. Det kan være manglende mærkning af nødudgange, at der mangler værktøj i forbindelse med nødudgangen, eller at dørene ikke kan nødåbnes, fordi betjeningsanordningen ikke virker.

I tilfælde af fejl og mangler af sikkerhedskritisk karakter, og hvis det vurderes, at væsentlige hensyn til færdselssikkerheden er tilsidesat, kan føreren risikere at miste førerretten. Derudover kan fejl og mangler udløse betydelige bødestraffe, lige såvel som at køretøjet kan blive indkaldt til syn eller få køreforbud.

Dansk PersonTransport opfordrer som altid busvognmænd til at være opmærksomme på bussens stand og henviser til, at man følger foreningens sikkerhedsvejledning for bremser, som du kan se her Vejledning – Hænger du i bremsen?

I januar 2020 forhøjes bødeniveauet for sikkerhedskritiske fejl og mangler som eksempelvis bremser. Læs mere her.

Læs mere om de øgede kontroller på Færdselsstyrelsens hjemmeside.