27.09.2018

Flere danske elbiler

Tilskud skal få flere danske el-biler på vejene.


Klimarådet ser i en ny analyse nærmere på, hvordan ændrede afgifter og tilskud kan få flere eldrevne personbiler ud på de danske veje.

Regeringen ventes snart at komme med sit udspil til en klimaplan, der skal sikre, at Danmark overholder sine klimaforpligtelser over for EU. Klimarådet påpeger i analysen, at privatejede elbiler får bedre vilkår med en ny klimaplan.

”Senest i 2050 skal vi have en helt fossilfri transportsektor. For elbilerne kræver det på kort sigt støtteordninger, der sænker prisen på en elbil hos forhandleren. Salget af elbiler i Danmark er stadig alt for beskedent, når vi sammenligner med vores nabolande” siger formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

Tilskud til elbiler og plug-in-hybridbiler
Klimarådet anbefaler at der etableres en tilskudsmodel, som det fx kendes fra Tyskland, hvor køb af en ny elbil udløser et kontant tilskud, der er ens for alle elbiler. Tilskuddet bør til at starte med minimum være 50.000 kr. Klimarådet foreslår, at der gives tilskud til mindst 100.000 elbiler, og at det først reduceres, når de første 20.000-30.000 elbiler er kommet ud på vejene.

Klimarådet fastholder, at plug-in-hybridbiler bør kunne modtage tilskud, omend deres tilskud ifølge Klimarådet bør være mindre end elbilens – fx tre fjerdedele som i Tyskland.

Elbiler stadig for dyre til taxi
Tanken om at give et økonomisk tilskud til indkøb af el-biler finder Dansk Taxi Råd interessant og er en ordning, der også kan overføres til taxierhvervet.

Den dag hvor el-taxier kommercielt set er konkurrencedygtige, vil de blive markedsledende på taxiområdet. Omstillingen til el-taxier vil komme af sig selv i takt med udbuddet af grønne biler, men indtil det sker, så kræver det rent politisk, at man er villig til at understøtte denne udvikling. Derfor har vi også med tilfredshed noteret os, at Klimrådet anbefaler at man afsætter midler til at give nogle økonomiske incitamentsstrukturer, så det ikke koster på bundlinjen at ’træffe det grønne valg’.

 Udfordringen er at der omkring 350.000 kr. i forskel i anskaffelsesprisen mellem en konventionel taxi og en Tesla, der har den fornødne rummelighed og ikke mindst rækkevide til taxikørsel. Derfor er tilskud målrettet taxibranchen nødvendige, ellers hænger taxiøkonomien ikke sammen”, siger direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg.

Find den samlede analyse her.