Turistkørsel

|26.04.2019

Fjernbusterminal – kursen skal holdes

Vejdirektoratet har netop ansøgt om VVM-screening af terminalprojektet i København, der forventes færdigt i 2023. Dansk PersonTransport glæder sig over indførelsen af den længe ventede fjernbusterminal, men understreger at kursen og farten på projektet skal fastholdes.


Den længe ventede fjernbusterminal i København er kommet et skridt nærmere. Vejdirektoratet har ansøgt om VVM-screening af terminalprojektet (vurdering af virkning for miljøet, red.), og nu er det vigtigt, at kursen holdes, så passagererne og busselskaberne kan se lys for enden af tunnelen efter mange års uacceptable forhold i Ingerslevsgade. Det kræver, at der tages politisk ansvar for at følge projektet til dørs.

”Busserne udgør i dag en trafikal udfordring og en risiko for trafiksikkerheden, da passagererne benytter cykelstien til ind- og udstigning, og adgang til busbagagerum foregår på vejen. Selve holdepladsernes passagerfaciliteter er mangelfulde, og der mangler en koordinering af trafikinformationen.” Disse indledende ord i Vejdirektoratets ansøgning efterlader ingen tvivl om, at behovet for en fjernbusterminal er yderst påtrængende. Forventningerne til den fremtidige passagervækst gør ikke behovet mindre.

”Forslaget fra Vejdirektoratet er godt gennemarbejdet og miljøpåvirkningen velbeskrevet. Det er ikke bare et nødvendigt og formelt krav at få lavet en grundig VVM-screening, men også helt i tråd og sammenhæng med vores billede af fjernbustrafikken som en miljøvenlig transportform. Det skal selvfølgelig hænge sammen,” udtaler Lasse Repsholt, Dansk PersonTransport.

”Vejdirektoratet skitserer også en tidsplan for projektet, hvor fjernbusterminalen står færdig den 30. april 2023. Det er om fire år! Vi må alle acceptere, at tingene tager den tid det tager. Det vigtigste her og nu er derfor, at Regeringen og Københavns Kommune, der har sat projektet i gang, også sørger for, at kursen og farten holdes, så der ikke kommer unødvendige forsinkelser eller usikkerheder for fjernbusterminalen  til skade og frustration for de hårdt prøvede buspassagerer i Ingerslevsgade,” afslutter Lasse Repsholt.