Turistkørsel

|25.01.2019

Fjernbusser: Nyt afstandskriterie vil supplere den kollektive trafik

Regeringens lovforslag, der ændrer afstandskravet på fjernbuskørsel, var genstand for debat, da det var til 1. behandling i Folketinget. Dansk PersonTransport fastholder, at afstandskriteriet vil supplere den kollektive trafik.


Regeringens lovforslag, der lægger Rejsekort og Rejseplan sammen til én organisation og ændrer rammerne for fjernbustrafik, er blevet 1. behandlet i Folketinget. Den anden del af forslaget om fjernbusserne gav anledning til debat. Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti gav fra talerstolen sin støtte til regeringens lovforslag:

”Afstandskriteriet på 75 km giver en mulighed for, at vi kommer lidt længere ud i landet med fjernbusruter. Det giver selvfølgelig også en konkurrence, men jeg tror, at det er en ubegrundet frygt, man har i regionerne og trafikselskaberne, for vi skal huske på, at der for de her busser altså skal være 75 km mellem stoppene, så det er jo ikke en decideret rutebil. Det er altså en anden ydelse, som fjernbusserne tilbyder,” lyd det fra Kim Christiansen, der tilføjede:

”I forhold til konkurrencen kan man sige, at DSB trods alt får 4 mia. kr. om året til at køre tog for, og busserne får også et milliardbeløb, mens vi altså her har nogle private aktører, der konkurrerer for egen regning. Så i forhold til fair konkurrence tror jeg egentlig at DSB og de regionale trafikselskaber har et lille forspring.”

Ubegrundet bekymring for konkurrence
Ordførerene fra Enhedslisten og SF var derimod bekymrede for, hvilken betydning de private fjernbustilbud får for de eksisterende kollektive trafikforbindelser. ”Det er en relevant overvejelse. Men det er tydeligt for os, at fjernbusforslaget ikke er til skade for den eksisterende trafik,” udtaler sektorchef Lasse Repsholt fra Dansk PersonTransport og peger på en række konkrete forhold til støtte for synspunktet:

  • Danskerne pendler over længere afstande end før, men med en grænse på 75 kilometer i bus – og dermed over en times rejsetid – er vi et godt stykke ud over den sædvanlige pendlerafstand. Der er stadig tale om fjerntrafik.
  • Både DSB, Arriva og den regionale kollektive bustrafik – f.eks. i X-busserne – har generelt et stærkt produkt og endog meget stærk på de strækninger, der betjener de største passagermængder. Det er langtfra indlysende, at fjernbusselskaber vil gøre et nævneværdigt indhug i passagertallene på disse strækninger.
  • Derudover har DSB eksempelvis også vist evnen til at reagere på konkurrence fra fjernbusserne – til passagerernes klare fordel. Selskabet drives med overskud – indregnet statens tilskud – og har for 2019 annonceret, at antallet af de billige Orange-billetter øges fra 56.000 til 120.000 pr. uge.
  • Endelig indebærer lovforslaget en række forpligtelser i forhold til betjening og hyppighed ligesom det rummer muligheder for, at fjernbusselskaberne tilslutter sig rejseplanen og yder garantier til passagererne, der nærmer sig de rettigheder, man kender fra den offentlige servicetrafik.

Debatten manglede fokus
”Den debat vi var vidner til i Folketinget savnede desværre fokus på de nye muligheder, som fjernbustrafikken giver passagererne. Det er selvfølgelig lavere priser, der giver flere rejsemuligheder for personer med lav indkomst, men også direkte og hurtigere forbindelser end de nuværende. Derudover giver bussens fleksibilitet mulighed for at betjene yderområder, der i dag ikke har gode forbindelser. Fjernbusruterne mellem Nykøbing Falster og Odense og mellem Langeland og København er nogle af de bedste – men ikke eneste – eksempler,” vurderer Lasse Repsholt.

Løn- og arbejdsvilkår er sikret i fjernbustrafikken
Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokraterne var positiv overfor forslaget, men adresserede en bekymring om konkurrence, moms samt løn- og arbejdsvilkår. Lasse Repsholt understreger, at denne bekymring ikke er aktuel i fjernbustrafikken, da denne ikke må drives af udenlandske operatører:

”Fjernbusområdet er i dag reguleret af overenskomster og arbejdsmiljøregler som al øvrig bustrafik. Det ændrer lovforslaget ikke på. Vi er i Dansk PersonTransport meget opmærksomme på risikoen for social dumping indenfor bustrafikken generelt. Det er i dag en udfordring i turistbustrafikken, hvor udenlandsk etablerede selskaber er i direkte konkurrence med danske, men på meget ulige vilkår. Men fjernbustrafik kan ifølge lovgivningen ikke udføres af udenlandsk etablerede selskaber, så opgaven består efter vores opfattelse i at fastholde denne situation – ikke at lægge grænser på fjernbustrafikken,” afslutter Lasse Repsholt.