Turistkørsel

|07.12.2017

Fjernbusmarkedet vækster: Stadig ingen fjernbusterminal

Fjernbusmarkedet vækster med hastig kraft, men det til trods mangler København stadig en fjernbusterminal, der sikrer ordentlige forhold for chauffører, passagerer og byens øvrige trafikanter.


Markedet for fjernbusser fortsætter den meget positive udvikling. Nye tal fra Trafikstyrelsen viser, at alene fra 2015 til 2016 er antallet af fjernbuspassagerer i Danmark steget 25 % (fra 1,2 millioner til 1,5 millioner). I en rapport fra Trafikstyrelsen udgivet i februar 2017 fremgik det, at man først i 2019 forventede 1,5 millioner fjernbuspassagerer. Tallene viser entydigt, at fjernbusmarkedet vedbliver at vokse og det langt hurtigere end hidtil forventet.

Flere af Danske Busvognmænds medlemmer, som udbyder fjernbuskørsel, mærker den stigende efterspørgsel. Kombardo Expressen er en af flere nye udbydere på markedet, som siden opstarten tidligere i år oplevet en vækst på 340 % i antal afgange. Ligeledes forventer Sortbillet – som også er grundlagt i år – en stigning på 50 % i passagerantal fra 2017 til 2018. Også Flixbus mærker til den stigende efterspørgsel på markedet:

“Flixbus er stadig forholdsvist nyt i Danmark, og vi har været meget overvældede over den store efterspørgsel. Det betyder også, at vi derfor løbende arbejder på at øge antallet af rejser og pladser i busserne, således vi kan imødekomme efterspørgslen. Konkret har vi ud fra vores kundedata og samarbejde med buspartnere konkluderet, at det samlede antal passagerer til og fra København er steget med 33 % fra 2015 til 2017 [tallet tager hensyn til både historiske data samt en fremskrivning for november og december 2017 red.]. Vi har store ambitioner om at fortsætte den udvikling og et konkret mål i fremtiden om årligt at have 3 millioner danske passagerer,” fortæller Winnie Højer, landechef i Flixbus Danmark, til Danske Busvognmænd.

En ordentlig fjernbusterminal lader fortsat vente på sig
Fjernbusmarkedet bliver altså ved med at vokse. Det tyder således på, at det nuværende af- og påsætningssted på Ingerslevgade i København i de næstkommende år skal lægge asfalt til endnu flere busser. Dette er ikke hensigtsmæssigt set i lyset af de nuværende kapacitetsproblemer, som der unægtelig er på Ingerslevgade.

”Hvis vi i Flixbus skal realisere vores ambitioner om 3 millioner passager i Danmark kan de nuværende på- og afstigningsforhold på Ingerslevgade blive en faktor, der står i vejen for dette. Der er tale om kummerlige forhold, som først og fremmest ikke er sikre for chaufførerne, passagerer og trafikanterne i bil og på cykel på Ingerslevgade. I Flixbus ved vi, at der et fælles ansvar. Derfor anerkender vi også vigtigheden af at samarbejde med de øvrige udbydere på markedet, som heller ikke stiller sig tilfredse med forholdene. Vi håber og forventer, at man finder en løsning med Københavns Kommune i det kommende år,” afslutter Winnie Højer.

Danske Busvognmænd har længe arbejdet for en bedre løsning i København, som først og fremmest skal sikre ordentlige forhold, der ikke er til fare for chauffører, passagerer og byens øvrige trafikanter.

Skal der dræbes en chauffør, før vi får en fjernbusterminal?
Er det en cykelsti eller en fjernbusterminal?

I maj i år undersøgte TV2 Lorry forholdene på Ingerslevgade i samarbejde med Danske Busvognmænd, som efterlod tydelig dokumentation på behovet for en københavnsk fjernbusterminal – den kan ses her.