28.09.2018

Fjerde lodtrækningsrunde af EP-tilladelser er lige på trapperne

Ansøgningsfristen for 4. kvartals lodtrækning af EP-tilladelser i 2018 er lige om hjørnet.


Ansøgningsfristen til fjerde lodtrækningsrunde om EP-tilladelser i 2018 startede den 1. oktober. Fristen, som oprindeligt løb til 12. november, er blevet forlænget til og med 21. november, før lodtrækningen vil blive foretaget d. 30. november og offentliggjort snarest derefter. For at være berettiget til at ansøge om EP-tilladelse skal følgende krav opfyldes:

  • Du skal have bopæl i et EU- eller EØS-land
  • Du skal have fast forretningssted i Danmark
  • Du må ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller mere
  • Krav til vandel og god skik.
  • Du skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr. for den første tilladelse og 20.000 kr. for hver yderligere tilladelse.

Kravet om at skulle dokumentere virksomhedens egenkapital før lodtrækningen blev indført ved sidste kvartals lodtrækning og kan dokumenteres på de fire følgende måder:

  • En erklæring om egenkapital afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Forhåndstilsagn om garanti afgivetaf et pengeinstitut eller et forsikringsselskab
  • Virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor
  • Virksomhedens åbningsbalance, såfremt virksomheden endnu ikke har skullet afgive sit første regnskab.

Såfremt virksomheden i forvejen har tilladelser til erhversmæssig persontransport, skal dokumentationen for egenkapital omfatte det eksisterende antal tilladelser og det ansøgte antal tilladelser.

Ønsker du at ansøge til denne lodtrækningsrunde, bør du være opmærksom på, at virksomheden højst kan søge om 20 EP-tilladelser pr. kvartal. Dette loft vil dog blive fjernet ved indgangen af 2021.

Du kan læse mere om reglerne for ansøgning om EP-tilladelser via dette link.

Du kan ansøge om EP-tilladelser gennem virk.dk fra 1. oktober af.