05.09.2023

Finanslov: Investér i den kollektive trafik

Regeringen foreslår at bruge 400 mio. kr. fordelt over fire år i den kollektive trafik, og prioriteringen af dem skal være en del af finanslovsaftalen. Det mange penge og en håndsrækning er stærkt nødvendig. Men når man ser på den nuværende situation og de opgaver, som den kollektive trafik skal være med til at løse, er det for lidt.


Kommunerne har i 2023 budgetteret med 3,9 mia. kr. til området svarende til 0,92 % af deres omkostninger eller 654 kr. pr. borger. Regionerne bruger i 2023 1,8 mia. kr. på bustrafik og lokalbaner. Dansk PersonTransport og andre af branchens aktører vurderer, at der er et behov på cirka 500 mio. kr. om året for at genskabe den økonomiske balance hos kommunerne og regionerne. 400 mio. kr. over fire år er altså mange penge, men desværre ikke nok. Beløbet svarer kun til cirka 1,8 % af det beløb, der er afsat i dag af kommuner og regioner og en femtedel af det, der mangler.

Kollektiv trafik er en investering i den nødvendige indsats for at nå klimamålene. Danskerne udleder 5,5 mio. tons CO2 alene fra biltrafikken, svarende til 936 kg. pr indbygger. Kommunerne har endnu ikke fundet svar på, hvordan de løser den opgave, men en overflytning til den grønne, kollektive trafik er en helt nødvendig del af indsatsen for at nå klimamålene.

Kollektiv trafik er også en investering i borgenes muligheder. 38 pct. af danske familier har ikke bil. Mange bor i byerne og kan klare sig med den kollektive trafik, men i landområder hvor busruten skæres væk eller afgange aflyses om aftenen og i weekenden er et farvel til busruten også et farvel til muligheder, job, uddannelse og sociale aktiviteter for alle aldersgrupper.

Kollektiv trafik er en investering i vækst og beskæftigelse. Flere og flere veje i Danmark sander til i trængsel, virksomhederne ikke kan tiltrække den nødvendige arbejdskraft fordi rejsetiden er for lang og de – ellers – attraktive danske bymidter præges mere af biltrafik end af mennesker, handelsliv og byliv. En oplagt opgave at løse for et effektivt kollektiv trafiksystem.

Det er med andre ord helt nødvendigt at alle parter – statslige, regionale og kommunale – ser på den kollektive trafik som noget der investeres i for at nå de mål for klima, sammenhængskraft og vækst vi i fællesskab med Regeringen i front, har sat os.