fjernbus

|15.05.2020

Finansieringen af busterminal på Dybbølsbro Station på plads

Nu er den sidste del af finansieringen af busterminalen, der skal ligge på Dybbølsbro Station, faldet på plads, og den 80,2 mio. kr. dyre terminal kan stå klar i 2023.


 

Seks partier på Københavns Rådhus indgik torsdag aften en aftale der blandt andet sikrer den sidste, nødvendige finansiering af busterminalen ved Dybbølsbro Station. Dette skete i forbindelse med den såkaldte overførselssag, der fordeler ubrugte midler fra budgettet for 2019.

Parterne afsatte i budget 2020 40,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en busterminal ved Dybbølsbro Station, der af Vejdirektoratet vurderes at kunne anlægges for 80,2 mio. kr. Parterne tager til efterretning, at staten har afsat 20 mio. kr. som sin andel af medfinansieringen af busterminalen, samt at staten peger på øget brugerbetaling fra busoperatørerne som finansieringskilde til de resterende 20 mio. kr. Parterne er enige om at give Økonomiforvaltningen mandat til at indgå aftale med staten om etablering af busterminalen ved Dybbølsbro Station baseret på en sådan finansieringsmodel.

Parterne er enige om, at Københavns Kommune mellemfinansierer de manglende 20 mio. kr. og efterfølgende finansierer udgiften over en 10-årig periode gennem øget brugerbetaling for de busoperatører, som anløber terminalen.

Der afsættes:

– 60,2 mio. kr. på anlæg i 2020 til overførsel af kommunens anlægstilskud til Vejdirektoratet.

– 40,2 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg gennem bortfald af de tidligere afsatte midler i perioden 2020-2022.

– 1,0 mio. kr. på serviceindtægter i 2023 og 2,1 mio. kr. årligt i perioden 2024-2032 til finansiering af kommunens yderligere anlægstilskud (på 20 mio. kr.).

Parterne noterer sig, at staten pt. forventer, at Vejdirektoratet, der vil være bygherre, vil kunne overdrage busterminalen til Københavns Kommune primo 2023.

”Med Københavns Kommunes beslutning om at finansiere kan startskuddet nu lyde for etableringen af busterminalen, så den står klar i starten af 2023. Dansk PersonTransport er på fjernbusselskaberne og deres passagerers vegne glade for den velvilje og beslutsomhed, Borgerrepræsentationen har udvist ved at sikre den sidste mellemfinansiering, så arbejdet kan komme i gang. Vi er også sikre på, at København og byens borgere og besøgende bliver meget tilfredse i 2023, når busterminalen står færdig.”

“Det ligger i aftalen, at den resterende finansiering skal ske gennem brugerbetaling over 10 år. Det er vi har busbranchens side indstillet på – og har været det helt fra starten. Vi ser frem til den kommende dialog om, hvordan fjernbusterminalen skal indrettes og fungere, så vi kan yde den bedste service fra terminalen til vores passagerer i en – nu ikke så fjern – fremtid.”

Michael Nielsen, adm. direktør i Dansk PersonTransport