12.02.2019

Faxe Kommune


Det oplyses, at der ikke er meldt om problemer i forbindelse med busparkering ved Faxe kommunes attraktioner – Godser og naturattraktioner ol.

Kun Camp Adventure har udfordringer, og der henvises direkte til virksomheden på info@campadventure.dk

Af Faxe Kommunes bekendtgørelse om parkering fremgår følgende:

Parkering på veje og parkeringspladser.

§ 1
På veje, pladser og parkeringspladser indenfor byzone må der ikke parkeres følgende typer køretøjer i mere en 3 timer:

· Køretøjer hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500kg (busser, lastbiler og lignende)

Stk. 2. På veje med en højere tilladt hastighed end 50km/t, må de i stk. 1 nævnte køretøjer ikke parkeres.

§ 2
På veje udenfor byzone må der ikke parkeres eller standses følgende køretøjer i græsrabatter:

· Køretøjer hvis tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg (busser, lastbiler og lignende)

Den fulde parkeringsbekendtgørelse kan findes her.