Offentlig kørsel

|17.11.2017

Fakta om bremser, syn og sikkerhed

Hvad er op og ned i diskussionen om bremsekontroller? Danske Busvognmænd giver her et overblik over erfaringerne fra den seneste tids kontroller.


Hvad er op og ned i diskussionen om bremsekontroller? Danske Busvognmænd giver her et overblik over erfaringerne fra den seneste tids kontroller.

Bussernes bremser afprøves ved vejsidekontroller på politiets medbragte rullefelt. Bussen på billedet havde ingen problemer med bremserne.
  • Den hyppigste bremsefejl ved syn og vejsidekontrol er såkaldt skævbremsning – det betyder, at bussen ikke bremser helt lige (symmetrisk), fordi bremsetrykket ved hjulet i den ene side ikke er præcis det samme som i den anden side.
  • I Danmark tolereres 20 % forskel i bremsevirkning på højre og venstre styrende hjul (typisk forhjul) og 30 % for andre hjul. I resten af Europa er grænsen typisk 30 % for alle hjul.
  • Færdselsstyrelsens statistikker viser en klar sammenhæng mellem bussens alder og sandsynligheden for at konstatere bremsefejl ved det periodiske syn.
  • Ældre busser er voldsomt overrepræsenteret ved politiets vejsidekontroller. Politiets tal er derfor på ingen måde retvisende for bussernes generelle tilstand.
  • Chaufføren/vognmanden skal ved påbud om omsyn ved politiets vejsidekontrol udbedre fejlen på værkstedet, før bussen må køre videre med passagerer. Bussen indkaldes efter vejsidekontrollen til et nyt periodisk syn (omsyn).
  • Påbud om omsyn fra politiet kan f.eks. ske som følge af manglende markering af nødudgang og andre mindre alvorlige fejl.
  • Når bussen bliver sendt til omsyn, tæller og udføres dette som et almindeligt periodisk syn. Alle busser skal til almindeligt periodisk syn mindst én gang om året.
  • Ifølge færdselsloven § 77 kan nummerpladen på et køretøj inddrages, hvis køretøjet er ”til fare for færdselssikkerheden”. Kun et fåtal af de kontrollerede busser ved en vejsidekontrol får inddraget nummerpladen – langt de fleste får påbud om omsyn.

Vidste du …
… at busser er det sikreste transportmiddel på vejene? Danmarks Statistik opgør antallet af dræbte og tilskadekomne ved vejtrafikulykker, og ser man på de ulykker, der involverer busser, er tallet meget lille – især hvis man tager det meget store trafikarbejde, der foregår med busser i betragtning. Danske Busvognmænd deltager løbende i arbejdet for at forebygge de fejl, som fylder i ulykkesstatistikken – f.eks. Højresvingskampagne 2016.

Kilder: Rådet for Sikker Trafik, Busmagasinet 3 2017, Busmagasinet 5 2017, Rigspolitiet, Færdselsstyrelsen.