Offentlig kørsel

|08.06.2017

Færre kørestolspladser

Med virkning fra 1. februar 2017 har Færdselsstyrelsen ændret på praksis for godkendelse af busser med kørestolspladser. Det kan betyde, at visse minibusser ikke kan indrettes og godkendes med det samme antal kørestolsplader som tidligere.


Færdselsstyrelsen har ændret praksis i forhold til de regler, der skal efterleves, når man indretter og godkender en bus, der er indrettet med kørestolspladser. Når en bus indrettes med kørestolspladser, er der både krav til selve kørestolspladsens dimensioner (0,75 x 1,3 meter) og til midtergangens bredde (0,3 meter).

Den skærpede praksis fra Færdselsstyrelsen betyder efter Danske Busvognmænds oplysninger, at de ellers meget udbredte Mercedes-Benz Sprinter i forskellige varianter ikke kan indrettes med den samme kørestolskapacitet som tidligere.

Vær derfor opmærksom på de nye vilkår, hvis du anskaffer busser, der er godkendt (eller skal godkendes) efter den 1. februar 2017.