Turistkørsel

|28.09.2018

Færdselsstyrelsen ser nærmere på Pendulfart.dk’s bustransport mellem Aarhus og Aalborg

Færdselsstyrelsen undersøger Pendulfart.dk's regelmæssige bustransport mellem Aarhus og Aalborg, jf. reglerne formuleret i lov om trafilselskaber, der definerer hvornår buskørsel udføres som rutekørsel.


Danske Busvognmænd er blevet bekendt med, at Pendulfart.dk fra dags dato formidler regelmæssig bustransport mellem Aarhus og Aalborg. Vi er også bekendt med, at Færdselsstyrelsen er blevet pålagt at se nærmere på sagen for at afgøre, om der er tale om turistbuskørsel eller almindelig rutekørsel, som dermed kræver tilladelse fra Trafikstyrelsen for at kunne udføres lovligt.

Reglerne for rutekørsel er defineret i lov om trafikselskaberog definerer rammerne for, hvornår buskørsel udføres som rutekørsel og dermed enten skal være ledsaget af en kontrakt om rutekørsel mellem leverandør og køber (speciel rutekørsel) eller en tilladelse til rutekørsel fra Trafikstyrelsen.

Ved rutekørsel forstås bl.a.:

  • Regelmæssig befordring af personer med motorkøretøj i en bestemt trafikforbindelse, som finder sted over mindst 3 kørselsdage og mindst én gang om ugen, og hvor på- eller afstigning kan ske inden for forud fastsatte områder individuel.
  • Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som rækker ud over befordring til behandling, terapi og lign.
  • Kørsel af passagerer for jernbanevirksomheder og luftfartsselskaber, der er ramt af trafikforstyrrelser.

Risiko for at underleverandører holdes ansvarlig
”Danske Busvognmænd har adskillige medlemmer, der hver dag udfører turistbuskørsel og rutekørsel i regi af fjernbuskørsel, trafikselskaber, flextrafik, kommuner og regioner. Det er naturligvis vognmandens ansvar at sikre sig, at kørslen finder sted i overensstemmelse med reglerne. Dette gælder hvad enten kørslen udføres som hovedleverandør eller underleverandør,” udtaler Michael Nielsen, adm. direktør i Danske Busvognmænd.