04.07.2022

Færdselsstyrelsen opdaterer vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelser, og forlænger perioden med vejledende kontrol

De nye regler om kontrol af arbejdstidsbestemmelser trådte i kraft den 21. maj 2022, og overgangsperioden er nu blevet forlænget fra tre til seks måneder


Færdselsstyrelsen offentliggjorde den 23. maj at implementeringen af de nye arbejdstidsregler efterfølges af en vejledningsperiode fra den 21. maj 2022 til den 21. august 2022, hvor Færdselsstyrelsen og politiet således vejleder ved overtrædelser i en overgangsperiode. Perioden er nu forlænget med yderligere tre måneder.

Desuden er selve vejledningen blevet præciseret, på baggrund af vejtransportbranchens bemærkninger. I den nye udgave præciseres det bl.a., at der i Færdselsstyrelsens virksomhedskontrol foretages kontrol med overholdelse af reglerne om gennemsnitlig og maksimal ugentlig arbejdstid, pauser og natarbejde, og at der i politiets vejkontrol alene foretages kontrol med overholdelse af reglerne om pauser. Dertil beskrives bødeloftet, og hvordan arbejdstiden beregnes.

Du er omfattet arbejdstidsreglerne hvis:

  1. Du kører personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent indrettet til at befordre mere end 9 personer, inklusiv føreren, og er beregnet til dette formål
  2. Du fører køretøjer der benyttes til rutekørsel, herunder speciel rutekørsel med personer, såfremt rutens længde overstiger 50 km

Du kan være omfattet af arbejdstidsreglerne både som chauffør, selvstændig vognmand eller som virksomhedsejer.

Læs hele udgivelsen Vejledning om kontrol af arbejdstidsbestemmelserne her.

Læs Færdselsstyrelsen udgivelse i forbindelse med forlængelsen her.

Læs DPT’s opdaterede vejledning til arbejdstidsreglerne på vores medlemssite her.