26.09.2023

Fælles opråb: Den kollektive trafik er en livsnerve, I ikke må slå ihjel

Det har mange negative konsekvenser for samfundet, hvis der ikke bliver investeret i at sikre den kollektive transport, skriver Dansk PersonTransport sammen med en række organisationer i et fælles opråb.


Jyllands Posten bringer i dag et fælles opråb under titlen: “Den kollektive trafik er en livsnerve, vi ikke må slå ihjel”, som er rettet til finansminister Nicolai Wammen, transportminister Thomas Danielsen og politikerne på Christiansborg.

Indlægget er skrevet af Dansk PersonTransport, DI Transport, Landdistrikternes Fællesråd, Ældre Sagen, Forbrugerrådet Tænk, Danske Handicaporganisationer, IDA og Trafikselskaberne i Danmark.

Her slår organisationerne fast, at den kollektive trafik er en livsnerve for samfundet af flere grunde.

Først og fremmest spiller den en afgørende rolle i at reducere trafiktrængsel, hvilket ikke blot forbedrer mobiliteten for alle, men også minimerer stress og tidsforbrug for pendlere. Desuden påpeges det, at den kollektive trafik bidrager til at mindske luftforurening og CO2-udledninger, hvilket er afgørende i kampen mod klimaforandringer.

Der bliver også fokuseret på, at den kollektive trafik er en vigtig faktor for at skabe social inklusion og give alle adgang til uddannelse og arbejde uanset deres økonomiske situation eller geografiske placering. Dette er især relevant i landdistrikterne, hvor alternativer som privatbilisme ikke altid er en realistisk mulighed.

Derfor opfordrer organisationerne til at se ud over kortsigtede økonomiske gevinster og i stedet investere i den kollektive trafik som en langsigtet løsning på transportudfordringerne i Danmark.

Læs hele indlægget i Jyllands-Posten her.