Taxikørsel

|24.10.2018

Få el-taxier i Norge

Norge er verdensmestre i udbredelsen af el-biler, men ikke på taxiområdet.


Mens elbilsalget i Danmark nærmest er gået i stå, siden man stoppede med at afgiftsfritage elbiler som tidligere, så bliver Norge fremhævet som et forgangsland, når det omhandler om udbredelsen af el-biler. Over hver anden nye bil, som blev indregistreret i Norge i 2017, var en el- eller plug-in hybridbil, og væksten er tiltaget i 2018. Den imponerende andel af el-biler hænger sammen med de mange begunstigelser fra politikernes side, der har gjort det lettere og billigere at være elbil-ejer i Norge. Det rekordhøje el-bils salg har dog indtil videre ikke forplantet sig til taxibranchen, da blot 56 taxier, eller 0.7 procent af den norske taxiflåde (på 7500 taxier) i 2017, var el-taxier. Det fortæller, Kristoffer Fosse Hanssen, der er Utredningssjef i det Norske Taxiforbund, der giver grunde til, hvorfor der ikke er flere el-taxier indregistreret.

  • Manglende ladeinfrastruktur til el-taxier
  • Et begrænset udvalg af el-bils modeller egnet til taxikørsel
  • Den dyre anskaffelsespris på el-biler egnet til taxikørsel

Kristoffer Fosse Hanssen har ikke det nøjagtige tal på, hvilke el-bils modeller der er indregistreret som taxier, men han fortæller, at Tesla tegner sig for langt hovedparten, men at Nissan Leaf også er udbredt.

Dansk Taxi Råds direktør, Trine Wollenberg, finder de norske oplysninger interessante. ”Efterretningerne fra vores norske kollegaer bekræfter jo vores bekymringspunkter omkring udfordringerne med rækkevidde og anskaffelsesprisen på el-biler egnet til taxikørsel. Og det understreget behovet for at prioritere støttemidler til den grønne omstilling af taxibranchen.”

Behovet for at kickstarte taxibranchens grønne dagsorden med en tilskudsordning, blev også fremført i Debatten på DR2 den 11. oktober, hvor Dansk Taxi Råd ved Trine Wollenberg deltog.

Udsendelsen kan genses her.