taxilov

|04.12.2020

Evaluering af taxiloven

Ændringen af taxiloven skal evalueres efter 1 år, 3 år og 6 år, hvilket fremgår af den politiske aftale om taxiloven fra 2017. I næste uge fremlægger Transportminister Benny Engelbrecht et oplæg til taxievalueringen.


Dansk PersonTransport er sammen med en række andre organisationer inviteret til fremlæggelse af taxievalueringen 9. december 2020. Transportministeren vil fremlægge et oplæg til evalueringen på et virtuelt møde, hvor også ordførerne i taxiaftalen vil deltage. Selve evalueringen vil efter mødet blive offentliggjort.

”Vi ser frem til at få en dialog med ministeren og ordførerne omkring evalueringen. Den nye taxilov har nu fungeret i snart 3 år, og vi har gjort os en række erfaringer om, hvordan loven fungerer i praksis og har også forslag til forbedringer i loven. Vi mener bl.a. at det er nødvendigt at genindføre et lovpligtigt vognmandskursus, så nye vognmænd klædes bedre på til at være virksomhedsejere og arbejdsgivere,” siger Trine Wollenberg

Når taxievalueringen er offentliggjort, sender vi den til DPT’s medlemmer.