07.12.2018

Evaluering af taxiloven

Der er behov for mere viden om effekterne af ny taxilov.


Transportministeriet  havde i slutningen af november indkaldt en række interessenter til et møde om evaluering af taxiloven. Som det fremgår af stemmeaftalen om ny taxilov er det bl.a. forholdene omkring, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig, der skal evalueres på. Ifølge Dansk Taxi Råds direktør Trine Wollenberg, der var med til det første evalueringsmøde, var hovedkonklusionen fra det første evalueringsmøde, at det endnu er for tidligt at evaluere på flere af aspekterne i loven.

Mange af elementerne i loven har endnu ikke fået lov til at bundfalde, men derfor er det jo stadig relevant at tage en første års evaluering af loven. Det er ingen hemmelighed, at vi i Dansk Taxi Råd er tilfredse med den ny taxilov, men det betyder jo ikke, at man skal være blind over for, at det kan være nødvendigt med enkelte justeringer.De udfordringer ,vi har oplevet, handler om priserne. De landsdækkende kørselskontorer som f.eks. Dantaxi må kun have et enkelt prissæt, men der er jo væsentlig forskel på at køre taxi i København og andre steder i landet. Derfor er der behov for en mere fleksibel prissætning”, forklarer Trine Wollenberg.

Dansk Taxi Råd mener også, der er behov for at stramme op omkring de kvartalsvise lodtrækninger om tilladelser til erhvervsmæssig persontransport:

Når man ser på forarbejderne til loven, så står der rent faktisk, at en ansøger maksimalt må søge om 20 tilladelser og kigger man nærmere på mange af IVS-selskaberne, så er stifteren en og samme person i mange selskaber. Det har jo slet ikke været formålet med loven og set fra vores side er der tale om et hul i loven, som bør blive lukket”.

Trine Wollenberg nævner, at man til det første møde blev enige om, at det er nødvendigt at indhente noget mere data, så man kan drøfte effekterne af loven på et mere oplyst grundlag, hvilket bl.a. kræver en mere udførlig kortlægning af i hvilke områder tilladelserne i overgangsperioden er blevet tildelt og rent faktisk kører.

Venstres Transportordfører Kristian Pihl Lorentzsen fortæller til Dansk Taxi Råd, at han ser evalueringen af taxiloven, som et af året vigtige transportpolitiske opgaver i år. ”Jeg har fået mange henvendelser fra bekymrede borgere i yderområderne, der frygter for tilgængeligheden af taxier i de tyndt befolkede områder, så det må vi se nærmere på. Jeg ser frem til at modtage gode input fra Dansk Taxi Råd til evt. juteringer af den ny taxilov, da det er branchen selv, der er eksperterne på området”.

Den udmelding modtages med glæde af Trine Wollenberg, som ser frem til dialogen med transportpolitikerne.